Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamické projevy kvantových fázových přechodů pro excitované stavy
Název práce v češtině: Dynamické projevy kvantových fázových přechodů pro excitované stavy
Název v anglickém jazyce: Dynamical signatures of quantum phase transitions for excited states
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2018
Datum zadání: 30.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2018
Konzultanti: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student se seznámí se základní literaturou pojednávající o následujících dvou aktuálních tématech současné kvantové fyziky:
(a) dynamika externě řízených kvantových systémů při adiabatických a neadiabatických změnách parametrů,
(b) kvantové fázové přechody pro základní a excitované stavy (QPT a ESQPT).
Ve vlastní výzkumné práci se zaměří na studium vlivu kvantových fázových přechodů (především ESQPT) na různé dynamické vlastnosti řízených systémů.
Práce bude založena na analytickém odvozování potřebných formulek, jakož i na numerické simulaci studovaných jevů v modelových kvantových systémech.
Seznam odborné literatury
L.D. Carr (editor), Understanding Quantum Phase Transitions (Taylor & Francis, 2010)
C. Gardiner, P. Zoller, The Quantum World of Ultra-Cold Atoms and Light, Books I, II and III (Imperial College Press, London, 2014, 2015, 2016)
A. Polkovnikov et al., Rev. Mod. Phys. 83 (2011) 863
J. Eisert, M. Friesdorf, C. Gogolin, Nature Phys. 11 (2015) 124
M.A. Caprio, P. Cejnar, F. Iachello, Ann. Phys. (N.Y.) 323 (2008) 1106
P. Stránský, M. Macek, P. Cejnar, Ann. Phys. (N.Y.) 345 (2014) 73
P. Stránský, M. Macek, A. Leviatan, P. Cejnar, Ann. Phys. (N.Y.) 356 (2015) 57
P. Stránský, P. Cejnar, Phys. Lett. A 380 (2016) 2637
M. Kloc, P. Stránský, P. Cejnar, Phys. Rev. A 98 (2018) 013836
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma work is focused on a connection of two active areas of theoretical research in quantum many-body physics: (a) the investigation of general dynamical properties of complex quantum systems out of equilibrium and (b) the study of quantum phase transitions and their signatures in various quantum systems. Research in these fields is important not only because of its fundamental connotation (describing diversity of aspects of quantum dynamics), but also because of its potential applications in quantum information protocols. Recent rapid progress in the design of laboratory quantum simulators makes an increasing amount of theoretical predictions available to experimental tests and opens routes to their future applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK