Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivita event marketingu značky Jägermeister
Název práce v češtině: Efektivita event marketingu značky Jägermeister
Název v anglickém jazyce: Efficiency of Jägermeister event marketing
Klíčová slova: Marketing, Marketingový mix, Marketingové archetypy, Event marketing, Jägermeister, Efektivita event marketingu
Klíčová slova anglicky: Marketing, Marketing mix, Marketing archetype, Event marketing, Jägermeister, Event marketing efficiency
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Ladislav Báča
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.08.2018
Datum zadání: 13.08.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Šindler, P. (2003). Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci (1. vydání. vyd.). Praha: Grada Publishing a.s
“Jak přitáhnout a dlouhodobě získat zákazníky pro svoji firmu a značku pomocí působivých zážitků v podobě vzrušujících dobrodružství, napínavých sportovních utkání a dalších eventů?”

Baumann, J. (2008). Event marketing a jeho místo v rámci nových směrů marketingových. Praha: Vysoká škola ekonomická.
“V rámci event marketingu je tedy využíváno emocí v marketingové komunikaci a je vycházeno z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Emocionální podněty, které event vyvolává, pak velmi dobře působí na image nabízené služby či produktu.”

Hoyle, H. L. (2002). Event Marketing: How to successfully promote events, festivals, conventions. New York: John Willey and Sons.
“Event marketing je nepsotradatelnou součástí moderního světa. Spadají do něj drobné snídaně, ale i mezinárodní sporotovní eventy.”

Hesková, Marie, Štarchoň, Peter. 2009. Marketingová komunikace a moderní trendy v
marketingu. Praha : Oeconomica, 2009. 978-80-245-1520-5.
“Kniha seznamuje čtenáře s novými trendy v marketingu a současnými marketingovými přístupy. Upozorňuje na rozvoj marketingových oborů, které nejsou spojeny s vysokými finančními vstupy (např. guerillový, virální, ambush, buzz marketing).”

Hughes, Mark. 2006. Buzzmarketing: přimějte lidi aby o Vás mluvili. Praha : Management Press,
2006. 80-7261-153-4.
“Průvodce uměním úspěšného buzzmarketingu - prozrazuje šest tajemství této již osvědčené marketingové koncepce, popisuje a na praktických příkladech dokumentuje šest kroků, které vám umožní na troj až desetinásobek zvýšit účinnost vašeho marketingu a dosáhnout skvělých výsledků i s docela nepatrným marketingovým rozpočtem.”
Předběžná náplň práce
V práci budu měřit a zkoumat vliv direct-marketingových aktivit na vnímání značky Jägermeister. Cílem práce je tedy rozbor aktivit značky Jägermeister v event marketingu a zhodnocení jejich efektivity na základě dotazníku a polostrukturovanýh rozhovorů. V práci ovšem nepůjde o pouhé představení, ale bude zaměřena i na rozbor jejich vnímání z pohledu příjemce. Výraznější kapitolou práce bude i propojení této značky s českým kulturním prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I will measure and examine the impact of direct marketing activities on Jägermeister perception. The aim of the thesis is to analyze the activities of the Jägermeister brand in event marketing and to evaluate their effectiveness based on a questionnaire and semi-structured interviews. However, it will not be a mere performance at work, but it will also focus on analyzing their perception from the perspective of the recipient. A more significant chapter in the work will be the interconnection of this brand with the Czech cultural environment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK