Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Attitudes of Generation Y to Fashion Comsumption: The Zara Case
Název práce v češtině: Postoje generace Y ke spotřebě módy na příkladu značky Zara
Název v anglickém jazyce: Attitudes of Generation Y to Fashion Comsumption: The Zara Case
Klíčová slova: Rychlá móda, Mileniálové, Generation Y, oblečení, konzumace módy, nákupní chování, Zara
Klíčová slova anglicky: Apparel, Fashion consumption, Fast fashion, Generation Y, Millennials, Shopping behavior, Zara
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Oponenti: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je prozkoumat postoje Generace Y ke konzumaci módy na příkladu značky Zary. Generace Y je dnes významným segmentem zákazníků na trhu a jak ukazují předchozí zprávy a studie, přemýšlejí jinak než předchozí generace. To znamená, že mají také specifické nákupní chování, které se uplatňuje i při nákupu módy. Dnes, vzhledem k tomu, že na trhu dominuje fast fashion, móda je spojena s levnými výrobky, které jsou dostupné všem. Poptávka po nových oděvech neustále roste a stále se vyrábí více oblečení, což vede k ještě vyšší spotřebě. To vytváří akcelerační cyklus, který má negativní vliv na životní prostředí. Mileniálové jsou pravidelně zařazovány do strategických plánů značek, protože společnosti a marketéři chápou, že tento významný segment zákazníků určuje mnoho trendů spotřeby. Výzkum ukázal, že ačkoliv Mileniálové vědí, co je fast fashion, jejich vlastní styl je pro ně důležitý, a udržitelná móda pro ně není dostatečně cenově přitažlivá, proto s největší pravděpodobností budou nakupovat v módních maloobchodních prodejnách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to investigate Generation Y’s attitudes towards fashion consumption through the example of Zara. Generation Y is nowadays a significant segment of customers on the market and as the previous reports and studies shows, they think in a different way than previous generations. That means they also have specific shopping patterns, that are also applied when they shop fashion. Today, given that the market is dominated by fast fashion retailers, fashion is associated with cheap products that are accessible to everyone. The demand for new clothing is constantly increasing, and more clothing is continuously being produced, which leads to even higher consumption. This creates an accelerating cycle that has a negative effect on the environment. Millennials are regularly included in brands’ strategic plans, as companies and marketers understand that many consumption trends are determined by this significant customer segment. The research showed that although Millennials know what fast fashion is, their own style is more important to them and they will most likely keep shopping in fast fashion retails.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK