Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Návrh podnikatelského plánu digitální agentury s důrazem na marketingovou část
Název práce v češtině: Návrh podnikatelského plánu digitální agentury s důrazem na marketingovou část
Název v anglickém jazyce: Proposal of Business plan of Digital agency with emphasis on the marketing part
Klíčová slova: Podnikatelský plán, digitální agentura, digitální marketing, marketing, firma, situační analýza
Klíčová slova anglicky: Business plan, digital agency, digital marketing, marketing, company, situation analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Ing. Ladislav Báča
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK