Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počáteční čtení a psaní v 1. a 2.. ročníku
Název práce v češtině: Počáteční čtení a psaní v 1. a 2.. ročníku
Název v anglickém jazyce: Beginning to Read and Write in the First and Second Grade
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 19.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK