Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soutěž Champions Hockey League v českých médiích
Název práce v češtině: Soutěž Champions Hockey League v českých médiích
Název v anglickém jazyce: The Champions Hockey League in the Czech Media
Klíčová slova: sport, lední hokej, online média, mediální obraz, hokejová Liga mistrů
Klíčová slova anglicky: sport, ice hockey, online media, media image, Champions Hockey League
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 04.02.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2020
Oponenti: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ANDREWS, Phil. Sports Journalism: A Practical Introduction. 2. vydání. Londýn: SAGE Publications, 2014. ISBN 978-1446253380.
BILLINGS, Andrew, BUTTERWORTH a Paul TURMAN. Communication and Sport: Surveying the Field. 2. vydání. Newbury Park: SAGE Publications, 2014. ISBN 9781483324012.
DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363- 131-4.
ENTMAN, Robert. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication. 1993, (43. číslo).
FAŠÁNEK, Michal. Sport a masová média. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova Univerzita.
MÜLLER, Stephan. International Ice Hockey Encyclopedia: 1904 - 2005. Hamburk: Books on Demand, 2005. ISBN 9783833441899.
OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246- 0248-2.
PERSE, Elizabeth. Media Effects and Society. Milton Park: Taylor & Francis, 2001. ISBN 9781410600820.
RANEY, Arthur a Jennings BRYANT. Handbook of Sports and Media. Abingdon: Routledge, 2006. ISBN 978-0805851892.
SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3568-9. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá, jaká byla mediální reflexe hokejové Ligy mistrů na zpravodajských portálech iDNES.cz, iSport.cz a Sport.cz od první sezony 2014/15 do ročníku 2017/18.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis examines the media reflection of CHL on news websites iDNES.cz, iSport.cz and Sport.cz between the first season of 2014-15 and the 2017-18 season.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK