Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České prostredie očami slovenských umelcov
Název práce v jazyce práce (slovenština): České prostredie očami slovenských umelcov
Název práce v češtině: České prostředí očima slovenských umělců
Název v anglickém jazyce: The Czech environment through the eyes of Slovak artists
Klíčová slova: Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek, Milan Lasica, slovenská literatúra a kultúra, české prostredie
Klíčová slova anglicky: Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek, Milan Lasica, Slovak literature and culture, Czech environment
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižné zdroje

BILÍK, René – ZAJAC, Peter. Texty Dominika Tatarku. Vyd. 1. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 229 s. ISBN 978-80-224-1282-7

DOČEKAL, Boris. Melancholický klaun Milan Lasica. Vyd. 1. Jihlava: Nakladatelství Listen, 2000. 128 s. ISBN 80-902360-3-0

EIS, Zdeněk. Dominik Tatarka. Mezi domovem, Prahou a Paříží. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Gutenberg, 2001. 142 s. ISBN 80-86349-03-9

FELDEK, Ľubomír. O nákazlivosti šťastia. Fejtóny. Vyd. 1. Bratislava: Ikar, 2009. 180 s. ISBN 978-80-551-2006-5.

FELDEK, Ľubomír. Ťahák z dejín slovenskej literatúry alebo Od Lomidreva po Malkáča. Vyd. 1. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013. 319 s. ISBN 978-80-8119-074-2

FELDEK, Ľubomír. V otcovej Prahe. Vyd. 1. Praha: Slovenský literárny klub v ČR a Spolok priateľov slovenského divadla v Prahe, 2006. 127 s. ISBN 80-903581-4-4

FELDEKOVÁ, Oľga – FELDEK, Ľubomír. Svet je aj inde. Vyd. 1. Praha: Cyrano, 1998. 64 s. ISBN 80-238-1814-7

LASICA, Milan – STRÁNSKÝ, Jiří. Dopisy bez hranic. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2010. 200 s. ISBN 978-80-86739-39-7

LASICA, Milan. Jenže já jsem jen komik... Rozhovory s Jánem Štrasserem. Vyd. 1. Preložili Šárka a Miroslav Zelinští. Praha: Petr Tychtl - Nakladatelství XYZ, 2005. 259 s. ISBN 978-80-86864-47-1

LASICA, Milan. Spoza dverí. Vyd. 1. Bratislava: Ikar, 2003. 173 s. ISBN 80-551-0577-4

LASICOVÁ, Hana. Všechno o mém otci. 100 + odpovědí Milana Lasici na otázky, které mu nikdo předtím nepoložil. Preložila Miluše Krejčová. Vyd. 1. Praha: Motto, 2015. 160 s. ISBN 978-80-267-0532-1

LIEHM, Antonín J. Generace. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 472 s. ISBN 80-202-0254-4

MISTRÍK, Jozef. Variácie reči. Vyd. 1. Bratislava: Smena, 1988. 168 s. 073-023-88

OKRUCKÝ, Svetozár. 70 rokov © Lasica. Vyd. 1. Bratislava: Marenčin PT, spol. s.r.o., 2010. 165 s. ISBN 978-80-8114-020-4

PERSTICKÁ, Dagmar – PŘEROSTOVÁ, Lea. Dominik Tatarka a ti druzí. Informace o umlčované a zamlčované slovenské literatuře. Vyd. 1. Brno: Státní vědecká knihovna Brno, 1991. 173 s. ISBN 80-7051-046-3

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 539 s. ISBN 978-80-247-3568-9

SCHULZ, Winfried – REIFOVÁ, Irena a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Vyd. 3. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. 150 s. ISBN 978-80-246-1980-4

SKALSKÝ, Vladimír – VOKUŠOVÁ, Naďa. 30 Slováků v České republice. Vyd. 1. Praha: Slovensko-český klub Korene, 1997. 126 s. ISBN 80-85803-29-1

SLIACKY, Ondrej. Pamodaj šťastia, rozprávka. Vyd. 1. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008. 116 s. ISBN 978-80-89222-49-0

TATARKA, Dominik. Hovory o kultúre a obcovaní. 2. doplnené vyd. Praha: IPEĽ, 1997. 220 s. ISBN 80-901767-1-2

TATARKA, Dominik. Navrávačky. Vyd. 1. Bratislava: Artforum, 2013. 100 s. ISBN 970-80-8150-024-4

TATARKA, Dominik. Prútené kreslá. Vyd. 1. Bratislava: Artforum, 2009. 126 s. ISBN 978-80-969226-7-3

TATARKA, Dominik. Sám proti noci. Vyd. 1. Praha: Evropský kulturní klub, 1984. 110 s. ISBN 80-85212-09-9

Časopisecké zdroje

BÁBIKOVÁ, Marta. Slovenskú knihu v českom kníhkupectve stále nekúpite a nekúpite. Hovorí český literárny vedec a prekladateľ Miroslav ZELINSKÝ. In: Knižná revue, dvojtýždenník o nových knihách. Bratislava: Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, 2006. 12 s. ISSN 1210-1982 [online]. r. 16, č. 13. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000056437/KR_13_2006.pdf

ČEŇKOVÁ, Jana. Slovenská literatura v českých překladech (2x101 knih pro děti a mládež) a překlad Analfabety Negramotné Jána Uličianskeho. In: O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej university v Prešove, 2015. 115 s. ISSN 1339-3200 [online]. r. 3, č. 1. Dostupné z: https://www.unipo.sk/public/media/21334/2015-odjl-01.pdf

HALVONÍK, Alexander. Dominik Tatarka – Prútené kreslá. Bratislava, Artforum 2009. In: Knižná revue, dvojtýždenník o nových knihách. Bratislava: Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, 2009. 12 s. ISSN 1210-1982 [online]. r. 19, č. 10. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000216251/kr_10_2009.pdf

MRÁZ, Peter. Anabella, svetlo v temnotách. Dominik Tatarka: Panna zázračnica, Bratislava, Artforum 2009. In: Knižná revue, dvojtýždenník o nových knihách. Bratislava: Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, 2009. 12 s. ISSN 1210-1982 [online]. r. 19, č. 24. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000228603/kr_24_2009.pdf

Elektronické zdroje

ANDREJČÁKOVÁ, Eva. Spisovateľ Ľubomír Feldek: Nevzdávam sa ani minúty svojho života. In: Sme, 2013. [online]. Dostupné z:
https://kultura.sme.sk/c/6654224/spisovatel-lubomir-feldek-nevzdavam-sa-ani-minuty-svojho-zivota.html#ixzz5glrY5diZ

BEZR, Ondřej. AUDIO: Milan Lasica a Zdeněk Svěrák načetli audioknihu fejetonů. In: iDNES.cz, 2013. [online]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/lasica-vydal-audioknihu-fejetonu.A130902_115320_literatura_ob

Česi, čítajte. Moderní slovenská próza v českých překladech. In: Větrné mlýny. [online]. Dostupné z: https://www.vetrnemlyny.cz/cesi-citajte/c6

Česi, čítajte - slovenská literatura pro „handicapované“ Čechy. In: ČT24, 2017 [online]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1155475-cesi-citajte-slovenska-literatura-pro-handicapovane-cechy

Česká a slovenská literatura. In: ČT24, 2017. [online]. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/2221090-ceska-a-slovenska-literatura

ČORNÁ, Tina. Spisovateľ Ľubomír Feldek: Každému je dnes všetko jasné. In: SME, 2007. [online]. Dostupné z: https://www.sme.sk/c/3602674/spisovatel-lubomir-feldek-kazdemu-je-dnes-vsetko-jasne.html

ČTK. Češi slovensky zapomněli, Větrné mlýny jim to připomenou. In: Hospodářské noviny, 2017. [online]. [cit./vid. 2019-04-10]. Dostupné z:
https://archiv.ihned.cz/c1-56809080-do-vetrnych-mlynu-fouka-z-vychodu-slovenska-proza

ČTK. Knihy ve slovenštině lidé nečtou. Přitom o překlady je zájem. In: Týden.cz, 2017. [online]. Dostupné z:
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/knihy-ve-slovenstine-lide-nectou-pritom-o-preklady-je-zajem_456311.html

ČTK. Slováků v Česku přibývá. Za 12 let skoro na dvojnásobek. In: E15.cz, 2019. [online]. Dostupné z:
https://www.e15.cz/domaci/slovaku-v-cesku-pribyva-za-12-let-skoro-na-dvojnasobek-1357089

Daniel Hevier. In: Literárne informačné centrum. Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/daniel-hevier

DOBROVODA, Ľubomír. Feldek je národný, spoznával som ho zapochodu... In: Pravda, 2016. [online]. Dostupné z: https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/407500-feldek-je-narodny-spoznaval-som-ho-za-pochodu/

Dominik Tatarka. In: Literárne informačné centrum. Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/dominik-tatarka#books_reviews

Dominik Tatarka. Dominik Tatarka sa narodil 14.marca v roku 1913 v obci Drienové. In: Panta Rhei. [online]. Dostupné z: https://www.pantarhei.sk/autori/tatarka-dominik.html

DVOŘÁKOVÁ, Helena. Feldek zdraví ľudí, ktorí sa na neho usmejú. In: Pravda, 2016. [online]. Dostupné z: https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/29210-feldek-zdravi-ludi-ktori-sa-na-neho-usmeju/

DVOŘÁKOVÁ, Helena. Pavol Rankov: Bez prekladov nás Česi nebudú čítať. In: Pravda.sk. [online]. Dostupné z:
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/281526-pavol-rankov-bez-prekladov-nas-cesi-nebudu-citat/

Farská republika. In: ČBDB, Československá bibliografická databáze [online]. Dostupné z: https://www.cbdb.cz/kniha-71952-farska-republika-farska-republika

FELDEK, Ľubomír. Ľubomír Feldek: O československej a česko--slovenskej vzájomnosti. In: Finweb, 2006. [online]. Dostupné z:
https://finweb.hnonline.sk/komentare-a-analyzy/152019-lubomir-feldek-o-ceskoslovenskej-a-cesko-slovenskej-vzajomnosti

GAŠAJ, Norbert. Slovo editora. In: Literárne informačné centrum, Informácie zo súčasnej slovenskej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/29959

Hlava Medúzy. In: CSFD.cz. [online]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/116200-hlava-meduzy/prehled/

Ivan Krasko. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ivan-krasko#books_reviews

Janko Jesenský. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/janko-jesensky

Ján Smrek. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-smrek#production_description

Ján Štrasser. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-strasser

Ján Uličiansky (1955). In: Literárne informačné centrum. Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/61821

Jozef Gregor-Tajovský. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jozef-gregor-tajovsky

Jozef Gregor Tajovský. In: Zlatý fond SME [online]. Dostupné z:
https://zlatyfond.sme.sk/autor/70/Jozef-Gregor-Tajovsky

Július Satinský. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/julius-satinsky

KOLÁŘ, Jan. Nepatřím mezi zklamané. In: Divadelní noviny, 2012. [online]. Dostupné z: https://www.divadelni-noviny.cz/milan-lasica-rozhovor

KVASNIČKA, Matúš. Česi, čítajte. Slovenské knihy. In: Pravda.sk, 2012. [online]. Dostupné z: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/74638-cesi-citajte-slovenske-knihy/

Listování Slovenskem: Slovenská literatura v českých nakladatelstvích 1918–1939. In: Památník národního písemnictví. [online]. Dostupné z:
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/listovani-slovenskem-slovenska-literatura-v-ceskych-nakladatelstvich-1918-1938/

Ľubomír Feldek. In: Literárne informačné centrum. Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/lubomir-feldek#books_reviews

Ľubomír Feldek. Básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor detskej literatúry Ľubomír Feldek bol vo svojich začiatkoch členom Trnavskej skupiny a debutoval zbierkou Jediný slaný domov. In: Panta Rhei. [online]. Dostupné z:
https://www.pantarhei.sk/autori/feldek-lubomir.html

Ľubomír Feldek je považovaný za majstra rôznych literárnych žánrov. In: Vtedy.sk, TASR. [online]. Dostupné z:
http://www.vtedy.sk/lubomir-feldek-je-povazovany-za-majstra-roznych-literarnych-zanrov

MAKAYOVÁ, Lucia. Spomienky na Tatra revue: Smiech i slzy. In: HNonline, 2009. [online]. Dostupné z: https://hnonline.sk/expert/354703-spomienky-na-tatra-revue-smiech-i-slzy

MACHALICKÁ, Jana. Máme se dobře, jsme rozmazlení. Takhle sme se ještě dějinách neměli, tvrdí herec a režisér Lasica. In: Lidovky.cz, 2018. [online]. Dostupné z:
https://www.lidovky.cz/noviny/mame-se-dobre-a-jsme-rozmazleni-takhle-jsme-se-jeste-v-dejinach-nemeli-tvrdi-herec-a-reziser-lasica.A181026_211803_ln_noviny_ele

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Slovenský hrdina v národním divadle. Časopis Tvorba: Revue pre literatúru a kultúru, 2017. [online]. Dostupné z: http://casopis-tvorba.sk/stanislava-matejovicova-slovensky-hrdina-v-narodnom-divadle/

Měsíc autorského čtení (MAČ). In: Větrné mlýny. [online]. Dostupné z:
https://www.vetrnemlyny.cz/mesic-autorskeho-cteni-mac/t1005

MIKLÁŚ, Dodo. Milan Lasica: Sedemdesiatka je len číslo. In: Aktuality.sk, 2010. [online]. [cit. 2019-03-09]. Dostupné z:
https://www.aktuality.sk/clanok/155871/milan-lasica-sedemdesiatka-je-len-cislo/

Milan Lasica. In: Aktuality.sk. [online]. Dostupné z: https://osobnost.aktuality.sk/milan-lasica/

Milan Lasica. In: CSFD.cz. [online]. Dostupné z:
https://www.csfd.cz/tvurce/980-milan-lasica/

Milan Lasica. In: Osobnosti.sk. [online]. Dostupné z:
https://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-lasica-177

Na fašírky mi nesiahaj. In: Studio DVA divadlo. [online]. Dostupné z:
https://www.studiodva.cz/repertoar/studio-dva-divadlo/na-fasirky-mi-nesiahaj/

Nezabudnuteľný Július Satinský bol rodeným rozprávačom. In: Vtedy.sk, TASR. [online]. Dostupné z:
https://www.vtedy.sk/nezabudnutelny-julius-satinsky-bol-rodenym-rozpravacom

O nás. In: Pražská.kaviareň.org. [online]. Dostupné z:
http://prazska.kaviaren.org/tim-prazskej-kaviarne/

Panna Zázračnica. In: CSFD.cz. [online]. Dostupné z:
https://www.csfd.cz/film/105928-panna-zazracnica/prehled/

Pavol Rankov. In: Martinus.sk. [online]. Dostupné z:
https://www.martinus.sk/authors/pavol-rankov

PETRÍK, Vladimír. Kniha týždňa: Ľubomír Feldek - jubiluje a bilancuje. In: Pravda, 2011. [online]. Dostupné z: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/60141-kniha-tyzdna-lubomir-feldek-jubiluje-a-bilancuje/

Postsocializmus a postmodernizmus. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:http://www.litcentrum.sk/31574

Rada vlády pro národnostní menšiny. In: Vláda České republiky. [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6647

REHÁK, Oliver. Koncert za slobodu slova ponúkne aj dve skladby venované Jánovi Kuciakovi. In: Denník N, 2018. online]. Dostupné z: https://dennikn.sk/1321176/koncert-za-slobodu-slova-ponukne-aj-dve-skladby-venovane-janovi-kuciakovi/

Sedem. In: JOJ.sk. [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://www.joj.sk/sedem

SITA. Ľubomír Feldek získal Cenu britského veľvyslanca, zviditeľnil klasickú kultúru Veľkej Británie. In: WebNoviny.sk, 2018. [online]. Dostupné z:
https://www.webnoviny.sk/lubomir-feldek-ziskal-cenu-britskeho-velvyslanca-zviditelnil-klasicku-kulturu-velkej-britanie/

Slováci rozumí češtině stále dobře. Češi už jsou na tom se slovenštinou hůř. In: ČT24, 2017. [online]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2221015-slovaci-rozumi-cestine-stale-dobre-cesi-uz-jsou-na-tom-se-slovenstinou-hur

Slovenská literatúra v rokoch 1918 - 1948. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:http://www.litcentrum.sk/31572

Slovenská literatúra v totalitnom systéme. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/31572

SOJKOVÁ, Mira. Kto je Milan Lasica. In: HNonline.sk, 2008. [online]. Dostupné z: https://hnonline.sk/expert/271925-kto-je-milan-lasica

TARAGEL, Dušan. Hádam už len dáko dodojíme. In: SME, 2018. [online]. Dostupné z: https://kultura.sme.sk/c/20920126/hadam-uz-len-dako-dodojime.html

TASR, Cenu Dominika Tatarku získali Šimečka aj Hroboň. In: Aktuality.sk, 2018.[online].Dostupné z: https://www.aktuality.sk/clanok/572367/cenu-dominika-tatarku-ziskali-simecka-aj-hrobon/

TASR. Dominik Tatarka bol spisovateľom a signatárom Charty 77. In: Teraz.sk, TASR, 2016. [online]. Dostupné z:
http://www4.teraz.sk/knihy/dominik-tatarka-bol-spisovatelom-a-sign/223049-clanok.html

TASR. Občianske hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) vzniklo pred 25 rokmi. Teraz.sk, 2014. [online]. Dostupné z:
https://www.teraz.sk/slovensko/vpn-profil-nezna-revolucia-november/106135-clanok.html

TASR. Publicista Dominik Tatarka bol aj disidentskou osobnosťou. In: Teraz.sk, TASR, 2018. [online]. Dostupné z:
https://www.teraz.sk/kultura/publicista-dominik-tatarka-bol-aj-diside/313425-clanok.html

TASR. Spisovateľ a signatár Charty’77 Dominik Tatarka skonal pred 25 rokmi. In: Školský servis, TASR, 2014. [online]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/spisovatel-dominik-tatarka/10587-clanok.html?combinedGlobalTab_webmagazin=1

TASR. Významný predstaviteľ slovenskej literatúry Ľubomír Feldek jubiluje. In: Školský servis, TASR, 2016. [online]. Dostupné z: http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/libomir-feldek-datum-narodenia/29909-clanok.html

TATARKA Dominik - Na dome čp.2298 Náměstí Jiřího z Lobkovic 20 Praha 3 Vinohrady. In: Pamětní desky v Praze. [online]. Dostupné z:
https://www.pametni-desky-v-praze.cz/products/tatarka-dominik-/

ULIČIANSKA, Zuzana. Aká bola legendárna Tatra revue. In: Sme, 2010. [online]. Dostupné z: https://kultura.sme.sk/c/5078910/aka-bola-legendarna-tatra-revue.html

Van Stiphout - Ľubomír Feldek - Závan iného sveta. In: Literárne informačné centrum. Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/recenzie/van-stiphout-lubomir-feldek-zavan-ineho-sveta

Veľká kniha európskych rozprávok. In: Literárneinformačné centrum. Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/dielo/velka-kniha-europskych-rozpravok

Veľká Morava ako kultúrny fenomén. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/31564

Větrné mlýny. [online]. Dostupné z: https://www.vetrnemlyny.cz/

Vincent Šikula. In: Literárne informačné centrum: Informácie zo súčasnej literatúry. [online]. Dostupné z: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vincent-sikula

Utíkejte, slečno Nituš! In: Ypsilonka.cz. Praha, 2019. [online]. Dostupné z:
http://www.ypsilonka.cz/program-a-nakup/utikejte-slecno-nitus

Základné info. In: Štúdio L+S [online]. Dostupné z:
https://www.studios.sk/sk/o-divadle/zakladne-info/

ZÁZNAM: Měsíc autorského čtení 2013. In: ČT24. [online]. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1089119-zaznam-mesic-autorskeho-cteni-2013

Zlaté časy. In: RTVS. [online]. Dostupné z: http://www.rtvs.sk/televizia/program/14188#

Akademické práce

BAJÁKOVÁ, Monika. Humor v tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Nitra, 2014. Bakalárska práca. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta stredoeurópskych štúdií.Vedúci práce Tibor ŽILKA

COMPELOVÁ, Zuzana. Súčasná slovenská literatúra v poľských prekladoch. Banská Bystrica, 2017. Diplomová práca. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Filozofická fakulta. Katedra slovanských jazykov. Vedúci práce Anita RAČÁKOVÁ

CVANCINGEROVÁ, Jana. Postavenie a význam humoristických relácií v Československej televízii v rokoch normalizácie. Fenomén humoristickej dvojice Lasica a Satinský. Praha, 2011. Diplomová práca. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedúci práce: Petr BEDNAŘÍK

KAŠŠOVÁ, Paulína. Divadlá malých foriem v Brne: repertoár a ich interpreti. Brno, 2018. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Vedúci práce: Aleš OPEKAR

KRIŠŠÁKOVÁ, Dominika. Rebelujúci intelektuál v premenách času – Dominik Tatarka a jeho pôsobenie v disidentskom hnutí. Praha, 2017. Diplomová práca. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pracoviště oboru Orální historie - Soudobé dějiny. Vedúci práce Zdeněk DOSKOČIL

TARIŠKOVÁ, Daša. Česko-slovenské vzťahy po roku 1989 a rozpad Československa. Banská Bystrica, 2016. Bakalárska práca. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie. Vedúci práce Marek SYRNÝ
Předběžná náplň práce
Cieľom diplomovej práce je zachytiť tvorbu troch výrazných slovenských predstaviteľov, ktorými sú Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek a Milan Lasica, a reflektovať obraz českého prostredia, ktorý vytvárajú pomocou svojich diel. Ich umenie totiž presahuje hranice Slovenskej republiky a je známe tiež mnohým ľuďom v Česku. Práca sa bude snažiť prehĺbiť poznatky o slovenskom umení, najmä o literatúre v českom prostredí a zistiť, ako sa naň pozerajú traja vybraní umelci. Životom Dominika Tatarku, Ľubomíra Feldeka a Milana Lasicu, ako aj okolnostiam ich tvorby, sú venované tri samostatné kapitoly, ktoré osobito, okrem iných signifikantných informácií, približujú vždy aj obdobia, kedy ich české prostredie ovplyvnilo či formovalo najväčšmi. Tie spoločne tvoria východisko k analýze ich literárnych diel, ktoré sú špecificky zamerané na české prostredie alebo ktoré o ňom vytvárajú poznatky. Pomocou tejto analýzy sa pokúsime zmapovať, aký obraz autori vytvárajú svojimi literárnymi dielami o Česku, a poukázať na česko-slovenské vzťahy aj vyše štvrť storočia po rozdelení dvoch susediacich národov. Na ich súčasné prepojenia sa bližšie zameriame v poslednej časti práce, ktorá je predovšetkým venovaná knižnej tvorbe a prekladu do češtiny, ako aj vzájomnému porozumeniu slovenského a českého jazyka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of a diploma is to capture a creation of three significant Slovak representatives who are Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and reflect the image of the Czech environment which is created through their works. Their craft indeed exceeds boundaries of the Slovak republic and its well-known also to many people in the Czechia. The paper will try to deepen a knowledge of the Slovak art especially of literature at the Czech environment and to find out how the three chosen artists see it. Three separate chapters are devoted to the lives of Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and circumstances of their creation which always individually zoom in also periods when the Czech environment influenced or shaped them mostly, apart from other significant information. The chapters together create a basis of a an analysis of the literary works which are specifically focused on the Czech environment or which create a knowledge about it. Thanks to this analysis we attempt to map out what image is constructed by author’s literary works about the Czechia and to point out to Czech-Slovak relationships also a quarter century after separation of the two neighbouring nations. We will focus on their current connections at the last part of the paper which is especially dedicated to the literary creation and translation to the Czech language as well as mutual understanding of the Slovak and Czech language.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK