Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Evropského jazykového portfolia pro rozvoj dovedností hodnocení a sebehodnocení u žáků základních škol
Název práce v češtině: Využití Evropského jazykového portfolia pro rozvoj
dovedností hodnocení a sebehodnocení u žáků základních škol
Název v anglickém jazyce: The Use of the European Language Portfolio for the Development of Evaluation and Self-Evaluation
Skills for Pupils at Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 19.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kalbáčová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK