Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ruské zpravodajské servery na českém internetu a jejich referování o Evropské unii
Název práce v češtině: Ruské zpravodajské servery na českém internetu a jejich referování o Evropské unii
Název v anglickém jazyce: Russian news websites in the Czech Republic and its reporting about the European Union
Klíčová slova: Dezinformace, propaganda, hybridní válka, informační válka, Rusko, manipulace, média
Klíčová slova anglicky: Disinformation, propaganda, hybrid warfare, information warfare, Russia, manipulation, media
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Oponenti: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Verner, Pavel: Propaganda a manipulace; Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2011
Publikace českého novináře a pedagoga Pavla Vernera se zabývá historií propagandy od starověku až po současnost a zároveň pojednává o manipulaci v žurnalistické praxi z hlediska různých typů médií.

Jowett, Garth; O‘Donnell Victoria: Propaganda and persuasion; Sage Publications, California 1992
Kniha definuje pojmy jako propaganda a dezinformace, nabízí historii mediální propagandy a popisuje metody používané pro její analýzu.

Pariser, Eli. The filter bubble: what the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press, 2011
V knize je popisován fenomén sociálních bublin, v nichž lidé sdílejí určitý názor, aniž by byli konfrontování s odlišnými pohledy na skutečnost. K posílení celého fenoménu v současné době přispívají také internetové vyhledávače, které nenabízejí nejrelevantnější odpovědi na naše dotazy, nýbrž odpovědi, které zapadají do našeho vidění světa. V publikaci se dočteme, jak moderní technologie posilují efekt konfirmačního zkreslení.

Osvaldová, Barbora; Tejkalová, Alice: Internetizace a digitalizace žurnalistiky: Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií; Karolinum, Praha 2009
Publikace je souborem 13 textů různých autorů, kteří se zabývají kvalitativní proměnou žurnalistiky v době nástupu internetu. Autoři předkládají témata, která fenomén online žurnalistiky nově přináší, a zamýšlejí se nad budoucím vývojem.

Trampota, Tomáš; Vojtěchovská , Martina: Metody výzkumu médií; Portál, Praha 2010
Kniha seznamuje čtenáře s metodami využívanými při výzkumu médií, ať už se jedná o výzkum sledovanosti, interpretaci textu či analýzu reprezentace. Jednotlivé metody jsou demonstrovány na praktických příkladech.

Reifová, Irena; Končelík, Jakub: Analýza obsahu mediálního sdělení, Karolinum, Praha, 2004
Publikace zabývající se problematikou politické komunikace a obsahovou analýzou mediálních textů. Popisuje jednotlivé metody obsahové analýzy, vyhodnocování dat a jejich výměnu v masových médiích.

Předběžná náplň práce
Dezinformace, tedy zkreslené či vymyšlené zprávy, jsou v dnešní digitalizované době významnou zbraní umožňující nový způsob vedení války. Dle Severoatlantické aliance využívá tuto zbraň v současné době zejména Ruská federace. S cílem oslabit západní země, vazby mezi nimi a zároveň získat velmocenské postavení, vede Rusko tzv. hybridní válku, v níž hrají právě dezinformační média významnou úlohu. V mnoha evropských zemích včetně České republiky se, zejména po ruské anexi Krymu v roce 2014, šíří síť prorusky orientovaných zpravodajských serverů, které nabízejí alternativní výklady světového i domácího dění. Jedním z jejich cílů je oslabit všeobecnou důvěru ve společenství jako NATO nebo EU. Proto jsem se rozhodla svou práci zaměřit zejména na referování těchto médií o Evropské unii. V první části práce se budu snažit kompletně zmapovat síť ruských webů na českém internetu, následně se zaměřím na tři vybraná média, která podrobím obsahové analýze. Cílem práce tedy bude zmapovat weby šířící v České republice ruskou propagandu, zkoumat manipulativní prostředky, které se objevují v jejich zpravodajství, a zejména pak zjistit, jaký obraz vytvářejí o Evropské unii a jejích institucích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Disinformation is considered an important part of the so-called hybrid warfare. In today's digital era the dissemination of false or biased information is one of the most efficient weapons. Terms such as „hybrid warfare“ or „disinformation campaign“ are mainly associated with Russia. According to the North Atlantic Treaty Organization, Russian main intention is to subvert Western countries and their relationships. After 2014, when tensions in Ukraine were escalated, many disinformation websites have appeared in the Czech Republic and other European countries. These media outlets spread alternative and usually strongly biased news. According to many sources, there is an effort of Russian propaganda to weaken the status of Western institutions. Based on these claims I have decided to analyse three allegedly disinformation media. The content analysis will focus especially on news about the European Union as an important Western institution. The aim of this thesis is to describe pro-Russian disinformation websites in the Czech Republic and their manipulative methods, but primarily to capture their reporting on the European Union.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK