Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The application of use-wear analysis on the Czech Upper Paleolithic chipped industry
Název práce v češtině: The application of use-wear analysis on the Czech Upper Paleolithic chipped industry
Název v anglickém jazyce: The application of use-wear analysis on the Czech Upper Paleolithic chipped industry
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2005
Datum zadání: 06.08.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: prof. Jiří Svoboda, DrSc.
  doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK