Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza tiskových zpráv České televize a TV Nova za první pololetí 2003
Název práce v češtině: Analýza tiskových zpráv České televize a TV Nova za první pololetí 2003
Název v anglickém jazyce: The analysis of press news of Czech Television and Nova TV in the frst half of 2003
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Ing. Ladislav Kopecký
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2006
Datum zadání: 19.07.2006
Datum a čas obhajoby: 20.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK