Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium genetické variability houbových patogenů a možností jejich detekce v pletivech hostitelských rostlin.
Název práce v češtině: Studium genetické variability houbových patogenů a možností jejich detekce v pletivech hostitelských rostlin.
Název v anglickém jazyce: Study of genetic variability of fungal pathogens and the possibility of their detection in host plant tissues
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.08.2005
Datum zadání: 01.08.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.
  RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK