Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinné intervence v rámci chatové krizové pomoci
Název práce v češtině: Účinné intervence v rámci chatové krizové pomoci
Název v anglickém jazyce: Effective intervention in Chat counselling
Klíčová slova: chatová krizová intervence|chatové poradenství|děti|dospívající|mladí dospělí|účinnost|účinné postupy|Linka bezpečí / dětská linka důvěry
Klíčová slova anglicky: chat-based crisis intervention|chat counselling|children|adolescents|young adults|effectivity|effective approaches|Safety line / Child Helpline
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.07.2018
Datum zadání: 25.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.08.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Porubský
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, jaké druhy intervencí či použitých technik poskytovaných v rámci krizové intervence vedené formou chatu, jsou klienty považovány za nejúčinnější. Využívání komunikace přes internetové rozhraní klienty linek důvěry stále narůstá. Tato práce se zaměří na dětskou a dospívající populaci.

Diplomová práce se bude skládat ze dvou částí. V teoreticko–přehledové části se bude soustředit na téma krizové intervence a specifika kontaktu přes internetové prostředí chatu.
Cílem výzkumu je zjistit, jaké intervence či použité techniky krizové intervence klienti hodnotí jako nejvíce prospěšné. K vyhodnocení účinnosti použitých druhů intervencí bude použit kvalitativní přístup. Data budou sebrána, jak z dotazníků pro klienta a konzultanta, tak i ze samotného chatu. Dotazníkové metody budou přeloženy z Impact Assesment for child helplines. V rámci triangulace bude provedena analýza samotného chatu. Poté budou výsledky obsahové analýzy jednotlivých chatů srovnány s hodnocením klientů i konzultantů.
Výsledkem této práce by měl být model doporučující vhodné intervence z pohledu klienta.

Sběr dat bude probíhat elektronicky v organizaci Linka Bezpečí z.s .Tento výzkum bude rovněž sloužit jako pilotní projekt pro další rozsáhlejší výzkum, který díky výslednému doporučení bude moci využívat spíše kvantitativní přístup.
Seznam odborné literatury
Fukkink, R., & Hermanns, J. (2009). Counseling children at a helpline: chatting or calling?. Journal Of Community Psychology, 37(8), 939-948. https://doi.org/10.1002/jcop.20340

King, R., Bambling, M., Reid, W., & Thomas, I. (2006). Telephone and online counselling for young people: A naturalistic comparison of session outcome, session impact and therapeutic alliance. Counselling And Psychotherapy Research, 6(3), 175-181. https://doi.org/10.1080/14733140600874084

Riemer, M., & Kearns, M. A. (2010). Description and psychometric evaluation of the Youth Counseling Impact Scale. Psychological Assessment, 22(2), 259-268. https://doi.org/10.1037/a0018507

Sindahl, T. (2013). Chat Counselling for Children and Youth - a Handbook. Child Helpline International.

Sindahl, T.N., Fukkink, R.G. & Helles, R. (2017). SMS Counseling at a Child Helpline:- Relationships Between Counselor Strategies, Children’s Stressors, and Well-being (Manuscript submitted for publication).

Sindahl, T.N., & van Dolen, W.M. (2017): Texting at a Child Helpline: - How Structural Characteristics of Text Message Counseling Influence Child Well-being and Empowerment (Manuscript submitted for publication).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK