Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz Československa v britském tisku 1918 – 1922
Název práce v češtině: Mediální obraz Československa v britském tisku 1918 – 1922
Název v anglickém jazyce: The Image of Czechoslovakia in the British Press 1918 - 1922
Klíčová slova: Československo, Británie, diplomacie, mediální obraz, britský tisk, The Times, The Manchester Guardian, The Observer, The Daily Telegraph, kulturní propaganda
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Great Britain, diplomacy, media image, British press, The Times, The Manchester Guardian, The Observer, The Daily Telegraph, cultural propaganda
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.07.2018
Datum zadání: 23.07.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMD002)
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá recepcí nově vzniklého Československa britským tiskem v letech 1918 až 1922. Práce se skládá z teoretické a praktické části, přičemž část teoretická se snaží osvětlit snahy a agendu Československé diplomacie ve Velké Británii a poukázat na klíčové osobnosti a faktory mající dopad na britské mediální prostředí. Hlavní část práce se sestává z komparativní analýzy článků ve vybraných britských denících a pokouší se nastínit rozpětí a povahu informací o nově vzniklé republice a jejich proměny v daném období.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK