Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korea, Vatikán a dějiny korejské katolické církve
Název práce v češtině: Korea, Vatikán a dějiny korejské katolické církve
Název v anglickém jazyce: Korea, Vatican and History of Korean Catholic Church
Klíčová slova: korejský katolicismus|římskokatolická církev|katolicismus|křesťanství|Vatikán|Svatý stolec|moderní doba
Klíčová slova anglicky: Korean Catholicism|Roman Catholic Church|Catholicism|Christianity|Vatican|Holy See|modern times
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2018
Datum zadání: 17.07.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude věnovat nejednoznačnému výkladu dějin korejského křesťanství, vycházejícímu ze dvou odlišných východisek, a to korejské teze, že křesťanství přijali bez pomoci misionářů (tedy bez zprostředkování zvenčí), a vatikánské/misionářské, která odvozuje počátek křesťanství od válek s Japonci na konci 16. století. Práce se bude zabývat zejména vývojem a posunem těchto výkladů ve třech klíčových fázích: i) počátku křesťanské vlny (zhruba první polovina 19. století), ii) doby japonské okupace s omezenými možnostmi vnější komunikace a iii) volnější poválečné době. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí metodu a rozsah tématu, včetně religiózního, historického a sociálního kontextu všech tří období;
b) v každém z nich se zaměří na klíčové momenty, které byly pro korejskou církev a její vztah k Vatikánu rozhodující (teologické diskuse, koncily, papežské vyhlášky apod.);
c) zhodnotí přínos klíčových postav tohoto dialogu;
d) představí nejznámější dokumenty včetně jejich interpretací;
e) bude se věnovat příčinám sblížení stanovisek výkladu při návštěvách papežů v Koreji.
Seznam odborné literatury
Catholic Church In Korea. In: Catholic Bishop‘s Conference Of Korea [online]. 2009 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z:http://english.cbck.or.kr/history
CLARK, Allen D. A History of the church in Korea. 3rd print. Seoul, Korea: The Christian Literature Society of Korea, 1986.
ČCHÖ, Čä-kŏn. The Origin of the Roman Catholic Church in Korea: An Examination of Popular and Governmental Responses to Catholic Missions in the Late Chosôn Dynasty. Cheltenham: Hermit Kingdom Press, [2006]. REV. Ham Suk-Hyun Studies in Asian Christianity (Book 2) (The Hermit Kingdom Press). ISBN 1-59689-064-9.
CHOI, Suk-Woo. Korean Catholicism Yesterday and Today. Korea Journal [online]. Academy of Korean Studies, Srpen 1984, 1984(Vol. 24. No. 8), 4-13 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z:https://www.ekoreajournal.net/issue/view_pop.htm?Idx=2194
FINCH, Andrew J. French Catholic Spirituality and the Nineteenth-century Korean Church. Journal of Korean Religions, Volume 6. University of Hawai'i Press, 2015(1), 225-256.
DALLET, Charles. Histoire de l'église de Corée. Paris: Victor Palmé, 1874. GOUVEIA, António de a Martha Katherine ZEEB. The Latin letters of Antonio de Gouvea: an edition with introduction, text, commentary, and translation. Philadelphia, 1934.
Hankuk kŭn-hjŏndä 100njŏn sogŭi katchollik kjohö (Století moderní korejské katolické církve) [1. vyd., dotisk]. Sŏul: Katchollik čchulpchansa, 2005. ISBN 89-321-0890-0.
IRAOLA, Antton Egiguren. True Confucians, bold Christians: Korean missionary experience. A model for the third millennium. (Studies in World Christianity and Interreligious Realtions). New York: Rodopi B.V., 2007. ISBN 978-9042022928.
YU, Chai-Shin. The founding of Catholic tradition in Korea. Fremont: Asian Humanities Press, [2004]. Studies in Korean religions and culture. ISBN 0-89581-892-2.
KIM, Jeong Sook. HISTORY OF THE KOREAN CATHOLIC CHURCH. In: Communio Internationalis Benedictinarum [online]. 2010 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: http://www.benedictines-cib.org/meetings/2017Korea/Korean_Catholic_church_Therese_Kim.pdf.
KIM, Simon C. A World Church in Our Backyard: How the Spirit Moved Church and Society. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2016. ISBN 978-0814687611.
KJU-HJÔN, Mun. Minčokkwa hamkke ssŭnŭn hankuk čchŏndžu kjohösa: kjohö čchangsŏlputchô 1945njŏnkkadži. (Dějiny korejské katolické církve psané spolu s lidem: od založení po rok 1945). Sŏul: Pitture, 1994.
LEE, Benedict Sang M. A BATTLE FOR THE CATHOLIC CHURCH IN KOREA: between the Blessed Mother and Satan. In: Mary's Touch By Mail [online]. 31. 7. 2008 [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.marys-touch.com/truth/battle.htm
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. Střet neokonfucianismu a křesťanství v Koreji. Theologická revue. 2005, 76(2), 226-235. ISSN 1211-7617.
OAK, Sung-Deuk. The making of Korean Christianity: Protestant encounters with Korean religions, 1876-1915. Waco: Baylor University Press, 2013. Studies in world Christianity (Baylor University Press). ISBN 978-1-60258-575-1.
POLLARD, John. The Papacy in the Age of Totalitarianism, 1914-1958 (Oxford History of the Christian Church). Oxford University Press, 2014. ISBN 9780199208562.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK