Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví
Název práce v češtině: Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví
Název v anglickém jazyce: Competition law aspects of technical standardization, use and protection of intellectual property rights
Klíčová slova: soutěžní právo, duševní vlastnictví, technická standardizace
Klíčová slova anglicky: competition law, intellectual property, technical standardization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2018
Datum zadání: 16.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2018
Datum a čas obhajoby: 12.12.2018 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 343, 343
Datum odevzdání elektronické podoby:17.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2018
Oponenti: JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK