Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus cv. Dutch Master: isolace, strukturní identifikace, příprava analog, biologická aktivita.
Název práce v češtině: Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus cv. Dutch Master: isolace, strukturní identifikace, příprava analog, biologická aktivita.
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of Narcissus pseudonarcissus cv. Dutch Master: isolation, structural identification, preparation of analogues, biological activity.
Klíčová slova: Amaryllidacea, Narcissus, alkaloidy, isolace, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: Amaryllidaceae, Narcissus, alkaloids, isolation, biological activity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2018
Datum zadání: 12.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2018
Datum a čas obhajoby: 28.03.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2019
Oponenti: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování odborné rešerše dle zadání školitele.
2. Zpracování zadané frakce za účelem izolace alespoň dvou alkaloidů v čistém stavu. V případě izolace alkaloidů v dostatačném množství, příprava jejich jednoduchých derivátů (esterů).
3. Strukturní identifikace izolovaných a připravených látek (MS, NMR apod. analýzy).
4. Příprava izolovaných a připravených látek pro co nejširší spektrum biologických aktivit, V případě testů prováděných na domácím pracovišti, aktivní účast při provádění těchto testů.
5. Zpracování všech získaných výsledků, jejich analýza a vyhodnocení.
6. Sepsání a odevzdání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze Chemical Abstract (SciFinder), Reaxys, periodika s fytochemickou tématikou (Planta Medica, Phytomedicine, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications apod.) a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK