Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s siRNA
Název práce v jazyce práce (slovenština): Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s siRNA
Název práce v češtině: Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s siRNA
Název v anglickém jazyce: Formulation and testing of siRNA-loaded branched polyesters nanoparticles
Klíčová slova: Biodegradabilní polymery, charakterisace, rozpouštění, dispergace roztoků, granulometrie částic, zeta potenciál
Klíčová slova anglicky: Biodegradable polymers, characterisation, dissolution, solutions dispersion, particles granulometry, zeta potential
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.07.2018
Datum zadání: 11.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.07.2018
Datum a čas obhajoby: 28.03.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2019
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
zadání tématu
provedení rešerše
nácvik metodiky experimentů
provedení experimentů
konzultace problematiky
vyhodnocení experimentů
zpracování spisu
příprava k obhajobě, obhajoba
Seznam odborné literatury
z dostupné literatury specifické k řešenému problému
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK