Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet s polyvinylalkoholem.
Název práce v češtině: Studium přímo lisovatelných tabletovin a matricových tablet s polyvinylalkoholem.
Název v anglickém jazyce: A study of directly compressible tableting materials and matrix tablets with polyvinyl alcohol.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2018
Datum zadání: 10.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2018
Datum a čas obhajoby: 28.03.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2019
Oponenti: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se zadanou problematikou pomocí literatury a ústního sdělení školitele
2. Experimentální zpracování konkrétního úkolu
a/příprava tabletovin, testování sypnosti
b/vylisování vzorků tablet, energetické hodnocení lisování, vytlačovací síly
c/testování vlastností tablet
3. Vyhodnocení výsledků pomocí statistických metod a grafického záznamu
4. Zpracování rukopisu diplomové práce
Seznam odborné literatury
Český lékopis 2009, Doplněk 2016
Augsburger, L.L., Hoag, S.W.: Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2008
Swarbrick, J.: Encyclopedia of pharmaceutical technology, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2007
Wade,A., Weller, P: Handbook of pharmaceutical excipients, Washington, 2000
Alderborn,G.,Nystrom Ch.: Pharm.powder compaction technology, Marcel Dekker, New York, 1995
Banker, G.S., Rhodes Ch.T.: Modern Pharmaceutics, Marcel Dekker, New York 2002
Celik M.: Pharm. powder compaction technology, 2nd Ed., Informa Healthcare New York, 2011
Články v domácím a zahraničním tisku (Čes. a Slov. Farm., Pharm.Ind., J. Pharm.Sci., Drug Development and Ind. Pharmacy apod.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK