Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Variabilita lidské mitochondriální DNA v české populaci
Název práce v češtině: Variabilita lidské mitochondriální DNA v české populaci
Název v anglickém jazyce: Variability of human mitochondrial DNA in Czech population
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2005
Datum zadání: 09.07.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: RNDr. Mgr. Petr Kvapil, Ph.D.
  prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK