Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ontogeneze B lymfocytů u vybraných veterinárních druhů savců
Název práce v češtině: Ontogeneze B lymfocytů u vybraných veterinárních druhů savců
Název v anglickém jazyce: B lymhocytes ontogenesis in selected veterinary species
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2005
Datum zadání: 02.07.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.04.2006
Oponenti: prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
  prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK