Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Harmonizace melodických kroků v mluvené češtině a její percepční dopad
Název práce v češtině: Harmonizace melodických kroků v mluvené češtině a její percepční dopad
Název v anglickém jazyce: Harmonization of melodic intervals in spoken Czech and it perceptual impact
Klíčová slova: melodie řeči|intonace|percepční odezva|prozodie|harmonický poměr
Klíčová slova anglicky: melody of speech|intonation|percpetual impact|prosody|harmonic ratio
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 30.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 11:45
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje literaturu týkající se analogií mezi řečí a hudbou a závěry výzkumu v oblasti vnímání řečové melodie. Na vzorku materiálu proměří harmoničnost jednotlivých melodických kroků mezi slabikami v promluvě (i s ohledem na jejich pozici). Sestaví percepční test, kde se pokusí zjistit, zda vyšší míra harmoničnosti jednotlivých kroků ovlivňuje úsudky posluchačů.
Seznam odborné literatury
Abrams, D. A., Bhatara, A., Ryali, S., Balaban, E., Levitin, D. J., & Menon, V. (2011). Decoding Temporal Structure in Music and Speech Relies on Shared Brain Resources but Elicits Different Fine-Scale Spatial Patterns. Cerebral Cortex 21, 1507–1518.
Fedorenko, E., Patel, A., Casasanto, D., Winawer, J., & Gibson, E. (2009). Structural integration in language and music: Evidence for a shared system. Memory & Cognition, 37(1), 1–9.
Helmbold, N., Rammsayer, T., & Altenmüller, T. (2005). Differences in Primary Mental Abilities Between Musicians and Nonmusicians. Journal of Individual Differences, 26(2), 74–85.
House, D. (1995). The influence of silence on perceiving the preceding tonal contour. Proc. Int. Congr. Phonetic Sciences 13.
House, D. (1990). Tonal Perception in Speech. Lund: Lund University Press.
Traunmüller, H., Eriksson, H. (2009). The size of F0 excursions in speech production and perception.
Moore, B. C. J. (1997). Aspects of auditory processing related to speech perception. The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell.
Hermes, D. J., van Gestel, J. C. (1991). The frequency scale of speech intonation. Journal of the Acoustical Society of America, 90.
’t Hart, J. T., Collier, R., Cohen, A. (1990). A perceptual study of intonation: An experimental-phonetic approach to speech melody. Cambridge: CUP.
Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
Hart, J. ’t. (1976). Psychoacoustic backgrounds of pitch contour stylisation. I.P.O. Annual Progress Report 11.
Bolinger, D. (1989): Intonation and its uses: melody in grammar and discourse. Stanford: Stanford University Press.
Hirst, D. J. (2005). Form and function in the representation of speech prosody. Speech Communication, 46.
Patel, A. D., Iversen, J. R., Rosenberg, J. C. (2006). Comparing the rhythm and melody of speech and music: The case of British English and French. JASA 119/5, s. 3034–3047.
Jackendoff, R. (2009). Parallels and Nonparallels between Language and Music. Music Perception 26(3), 195–204.
Jiang, C., Hamm, J. P., Lim, V. K., Kirk, I. J., and Yang, Y. (2010). Processing melodic contour and speech intonation in congenital amusics with Mandarin Chinese. Neuropsychologia, 48, 2630–2639.
Jones, J. L., Lucker, J., Zalewski, C., Brewer, C., & Drayna, D. (2009). Phonological processing in adults with deficits in musical pitch recognition. Journal of Communication Disorders, 42, 226–234.
Mok, P. K. P., & Zuo, D. (2012). The separation between music and speech: Evidence from the perception of Cantonese tones. J Acoust Soc Am, 132(4), 2711–2720.
Patel, A. D.. (2008). Music, Language, and the Brain. Oxford: OUP.
Patel, A. D., & Daniele, J. R. (2003). An empirical comparison of rhythm in language and music. Cognition, 87, B33–B45.
Sadakata, M., & Sekiyama, K. (2011). Enhanced perception of various linguistic features by musicians: A cross-linguistic study. Acta Psychologica, 138, 1–10.
Schön, D., Magne, C., & Besson, M. (2004). The music of speech: Music training facilitates pitch processing in both music and language. Psychophysiology, 41, 341–349.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK