Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv darwinismu na umění 19. století
Název práce v češtině: Vliv darwinismu na umění 19. století
Název v anglickém jazyce: The impact of Darwinism on the art of 19th century
Klíčová slova: Anglie|Claude Monet|člověk|Charles Darwin|darwinismus|Edgar Degas|Evoluční teorie|Evropa|Gabriel von Max|opice|výtvarné umění
Klíčová slova anglicky: Apes|Claude Monet|Charles Darwin|Darwinism|Edgar Degas|England|Europe|Gabriel von Max|human|Theory of Evolution|visual art
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 29.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.07.2018
Datum a čas obhajoby: 12.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Darwinova evoluční teorie byla v době svého vzniku, tedy v druhé polovině devatenáctého století, přelomovým dílem. Ovlivnila nejen další vývoj na poli přírodních věd, ale zasáhla (ať již kladně či negativně) rovněž oblast náboženství, literatury, nově zformovala názory intelektuálů, stejně tak jako smýšlení obyčejných lidí. Darwinovy myšlenky si našly cestu také k výtvarným umělcům a k jejich tvorbě; jeho poznatky otevřely cestu novým tématům, často vedly i k celkové změně životního přesvědčení konkrétních umělců. Právě těmto okolnostem a zvratům na poli výtvarného umění devatenáctého století bych se ve své práci chtěla věnovat.
Darwin's Theory of evolution was, at the time of its creation – that means in the second half of the nineteenth century, a revolutionary breakthrough. It influenced not only further development in the field of natural sciences, but also affected (both positively and negatively) the area of religion, literature, and newly created opinions of the spiritual as well as the common people. Darwin's ideas have also found its way to artists and the visual arts; his knowledge opened the way for a new themes and subjects and often led to a complete change of lifestyle of individual artists. Precisely these circumstances and the twists and turns of the nineteenth century art are what I want to focus on in my thesis.
Seznam odborné literatury
Darwin, Charles. O původu člověka. Spojené království 1958.
Donald Diana/ Muro Jane. Endless Forms: Charles Darwin, Natural Science, and the Visual Arts (Yale Center for British Art 2009.
Filip Aleš / Musil Roman. Gabriel von Max (1840-1915). Plzeň 2011.
Heimann, Adelheid: Picasso und der Affe, in Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg. München-Berlin, 1969.
Krasner, James. The Entangled Eye: Visual Perception and the Representation of Nature in Post-Darwinian Narrative. Oxford University Press 1992.
Lahoda Vojtěch / Nešlehová Mahulena / Platovská Marie / Švácha Rostislav / Bydžovská Lenka (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/1). Praha 1998.
Lenman, Robin. Artists and society in Germany. 1850-1914. Manchester 1997.
Lhotský, Josef. Sen noci darwinovské aneb O čem se vám v souvislosti s evolucí ani nezdá. Praha 2016.
Morton, Marsha. From monera to man. Ernst Haeckel, Darwinismus, and nineteenth-century German art, in The art of evolution. Darwin, Darwinism and visual culture. Darthmouth College Press 2009.
Musilová, Helena. František Kupka: cesta k Amorfě: Kupkovy salony 1899-1913 (katalog výstavy). Praha 2012.
Nedbalová, Tereza. Gabriel Cornelius von Max a některé aspekty jeho kreslířské tvorby. Praha 2009.
Petrasová, Taťána. Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století. Plzeň 2009.
Petrasová Taťána / Lorenzová Helena (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 (III/2). Praha 2001.
Richter, Margaret Mary. Gabriel Max. The Artist, the Darwinist, and the Spiritualist. New York 1998.
Ruse, Michael. Darwinism and design: does evolution have a purpose? Harvard University 2003.
Spielmann, Petr (ed). František Kupka 1871-1957 (katalog výstavy). Praha 1968.
Stibral, Karel. Darwin a estetika: ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina. Červený Kostelec 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK