Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická, sociální a kulturní práva v rozvojové politice EU: od cílů k lidským právům nebo naopak?
Název práce v češtině: Ekonomická, sociální a kulturní práva v rozvojové politice EU: od cílů k lidským právům nebo naopak?
Název v anglickém jazyce: Economic, Social and Cultural Rights in EU Development Policy: From Goals to Human Rights or Vice Versa?
Klíčová slova: Rozvoj, Organizace spojených národů, sociální, ekonomická a kulturní práva, Rozvojová politika EU, lidská práva
Klíčová slova anglicky: Development, United Nations, Social, Economic and Cultural Rights, EU Development Policy, Human Rights
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2018
Datum zadání: 27.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK313, 313, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2022
Oponenti: Mgr. Kristián Földes
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK