Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Existencialismus v díle Tove Jansson
Název práce v češtině: Existencialismus v díle Tove Jansson
Název v anglickém jazyce: Existentialism in the Works of Tove Jansson
Klíčová slova: Tove Jansson|mumini|finskošvédská literatura|existencialismus|Jean-Paul Sartre|sociální role|autenticita|neupřímnost
Klíčová slova anglicky: Tove Jansson|Moomins|Finland-Swedish literature|existentialism|Jean-Paul Sartre|social roles|authenticity|bad faith
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2018
Datum zadání: 27.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2018
Datum a čas obhajoby: 23.01.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
II. Existencialismus a sociální role podle J.P. Sartra
III. Sociální role postav v díle Tatínek a moře
IV. Sociální role postav v díle Pozdě v listopadu
V. Sociální role postav v díle Čarovná zima
VI. Závěr
Seznam odborné literatury
Heidegger, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh 2008.
Jansson, Tove. Pappan och havet. Stockholm: Rabén & Sjögren 2015.
Jansson, Tove. Sent i november. Stockholm: Rabén & Sjögren 2015.
Jansson, Tove. Trollvinter. Stockholm: Rabén & Sjögren 2014.
Ješko, Vladimír. Kontingence jako princip člověka a světa v pojetí raného Sartra a Richarda Rortyho. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2012.
Sartre, Jean-Paul. Bytí a nicota. Praha: Oikoymenh 2006.
Sartre, Jean-Paul. Existencialismu je humanismus. Praha: Vyšehrad 2004.
Valkeajoki, Sari. "Minä en kuulu enää tänne." Tove Janssonin Muumi-teosten henkilöiden eksistentialistisia kokemuksia. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK