Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem lidského světa v myšlení Hannah Arendtové
Název práce v češtině: Pojem lidského světa v myšlení Hannah Arendtové
Název v anglickém jazyce: Concept of the Human World in the Thinking of Hannah Arendt
Klíčová slova: lidský svět|jednání|zhotovování|práce|odcizení světu|amor mundi
Klíčová slova anglicky: Human World|Action|Work|Labour|World-allienation|Amor Mundi
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2018
Datum zadání: 26.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá koncepcí lidského světa v myšlení Hannah Arendtové. Východiskem zde bude rozdíl mezi existencí člověka v přírodě a ve světě. Druhou z nich lze chápat jako svým způsobem umělou, jelikož člověk sám je pro autorku tvůrcem světa. Z toho vyplývá i rozdíl v možnostech, které může člověk naplňovat během světské existence a těch, které jsou mu dány jakožto bytosti přírodní. Cílem práce bude sledovat zakládání vztahu člověka ke světu v době antické a jeho postupné proměňování v průběhu dějin. Pokusíme se ozřejmit, proč se autorka ve velké míře obrací k antice jakožto základu pro své úvahy a stejně tak prozkoumáme otázku, jakou toto obracení se do minulosti může mít souvislost s fenoménem odcizení světu.
Seznam odborné literatury
ARENDT, Hannah, Vita activa, Oikoymenh, Praha 2007
ARENDT, Hannah, Mezi minulostí a budoucností, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2002
ARENDT, Hannah, O násilí, Oikoymenh, Praha 1995
ARISTOTELÉS, Politika, Oikoymenh, Praha 1999
ARISTOTELÉS, Poetika, Orbis, Praha 1962
ARISTOTELÉS, Etika nikomachova, Rezek, Praha 2009
LOCKE, John, Druhé pojednání o vládě, Svoboda, Praha 1992
MARX, Karl, Kapitál I, Svoboda, Praha 1978
MARX, Karl, Odcizení a emancipace člověka, MF, Praha 1967
HEIDEGGER, Martin, Bytí a čas, Oikoymenh, Praha 2002
SCHMITT, Carl, Pojem politična, Oikoymenh, Praha 2013
KOHN, Jerome, Thinking/Acting, Social Research Vol. 57, Philosophy and Politics II 1990
HILL, Melvyn A., Hannah Arendt: the recovery of the public world, New York: St. Martin's Press, 1979
BARASH, J. A., The Political Dimension of the Public World, in: L. May/J. Kohn (Eds.), Hannah Arendt: Twenty Years Later, Cambridge Mass./London 1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK