Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozbor Tertuliánova Apologetica s ohledem na dnešní dobu
Název práce v češtině: Rozbor Tertuliánova Apologetica s ohledem na dnešní dobu
Název v anglickém jazyce: An Analysis of Tertullian's Apologeticum in Contemporary Context
Klíčová slova: Tertulián; Apologeticum; apologetika; teologie
Klíčová slova anglicky: Tertullian; Apologeticum; Apology; Theology
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2018
Datum zadání: 26.06.2018
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Nástin Tertuliánova života a jeho doby
2. Analýza a interpretace Tertuliánova Apologetica
3. Současná badatelská činnost na Tertuliánově Apologeticu
4. Apologeticum v kontextu dnešní doby
Seznam odborné literatury
Apology. De spectaculis.
DUNN, G. Tertullian. Early Church Fathers, 2004
LIVERMORE, P. Reasoning with Unbelievers and the Place of the Scripture in Tertullian´s Apology
KOTHMANN, T. Křesťanství mezi náboženstvími, agresivním ateismem a náboženským analfabetismem, ThR 2015.
GEORGES, T. Tertullian´s Criticism of the Emperors´Cult in the Apologeticum, 2016
Předběžná náplň práce
Nabídnout čtenáři ucelený pohled na Tertuliánovo Apologeticum. Reflektovat jeho dobu a dílo a zároveň přihlédnout k badatelským pracím současných teologů a historiků. Určit, jaký má Apologeticum smysl v současné době.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Offer the reader a comprehensive view on Tertullian's Apologeticum. Reflect his time and work together with taking into account the research work of contemporary theologians and historians. Determine sense of Apologeticum in current context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK