Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novinář a kolaborant Jan Scheinost
Název práce v češtině: Novinář a kolaborant Jan Scheinost
Název v anglickém jazyce: Journalist and collaborator Jan Scheinost
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.07.2006
Datum zadání: 18.07.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK