Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická debata o otázce volného pohybu osob ve Spojeném království mezi lety 2010 a 2016
Název práce v češtině: Politická debata o otázce volného pohybu osob ve Spojeném království mezi lety 2010 a 2016
Název v anglickém jazyce: Political Debate about the Issue of Free Movement of People in the United Kingdom between the Years 2010 and 2016
Klíčová slova: Volný pohyb osob, Spojené království, Evropská unie, Konzervativní strana, Labouristická strana, Strana nezávislosti Spojeného království, Liberálně demokratická strana
Klíčová slova anglicky: Free movement of people, United Kingdom, European Union, Conservative Party, Labour Party, United Kingdom Independence Party, Liberal Democrats
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2018
Datum zadání: 22.06.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
Primární zdroje:
CAMERON, David. PM letter to President of the European Council Donald Tusk. gov.uk [online]. 10. 11. 2015 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
CAMERON, David. PM speech on immigration. GOV.UK [online]. 21. 5. 2015 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-immigration
CAMERON, David. Prime Minister’s speech on immigration. GOV.UK [online]. 10. 10. 2011 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-immigration
CLEGG, Nick. Nick Clegg’s speech in full. The Guardian [online]. 2010 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2010/jan/11/nick-clegg-speech-full-text
CONSERVATIVE PARTY EUROPEAN ELECTION MANIFESTO 2014 [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://conservativeeurope.com/publications/EUROPEAN%20MANIFESTO%202014.pdf
Draft Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council, concerning a New Settlement for the United Kingdom within the European Union. politico.eu [online]. 19. 2. 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2016/02/sn00021-en16-DRAFT-DECISION-OF-THE-HEADS-OF-STATES.pdf
Ed Miliband election campaign launch speech in full. politics.co.uk [online]. 5. 1. 2015 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2015/01/05/ed-miliband-election-campaign-launch-speech-in-full
Ed Miliband’s immigration speech in full. politics.co.uk [online]. 22. 6. 2012 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2012/06/22/ed-miliband-s-immigration-speech-in-full
Ed Miliband’s speech on Europe: full text. The Spectator [online]. 12. 3. 2014 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://blogs.spectator.co.uk/2014/03/ed-milibands-speech-on-europe-full-text/
Immigration speech by the Prime Minister. GOV.UK [online]. 25. 3. 2013 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/news/immigration-speech-by-the-prime-minister
In full: David Cameron’s EU speech. bbc.com [online]. 28. 11. 2014 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-politics-30250299
In full: Nick Clegg’s immigration speech – “Successful immigration systems have to be managed”. Liberal Democrat Voice [online]. 5. 8. 2014 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.libdemvoice.org/in-full-nick-cleggs-immigration-speech-successful-immigration-systems-have-to-be-managed-41969.html
Leader’s speech, Manchester 2010, Ed Miliband (Labour). British Political Speech [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=212
Liberal Democrat Manifesto 2010 [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/wp-content/uploads/2015/09/libdem_manifesto_2010.pdf
Liberal Democrats Manifesto 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/libdems/pages/8907/attachments/original/1429028133/Liberal_Democrat_General_Election_Manifesto_2015.pdf?1429028133
Nick Clegg – 2013 Speech on Immigration. UKPOL [online]. 25. 11. 2015 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: http://www.ukpol.co.uk/nick-clegg-2013-speech-on-immigration/
Nick Clegg manifesto speech in full. politics.co.uk [online]. 15. 4. 2015 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2015/04/15/nick-clegg-manifesto-speech-in-full
Nigel Farage – 2013 Speech to UKIP Conference. UKPOL [online]. 30. 11. 2015 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: http://www.ukpol.co.uk/nigel-farage-2013-speech-to-ukip-conference/
PM and Deputy PM press conference. GOV.UK [online]. 12. 5. 2010 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-and-deputy-pm-press-conference--2
Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union: Single Market: Free Movement of Persons [online]. HM Government. 2014 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335088/SingleMarketFree_MovementPersons.pdf
THE CONSERVATIVE MANIFESTO 2010 [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://conservativehome.blogs.com/files/conservative-manifesto-2010.pdf
The Conservative Party Manifesto 2015. Conservatives.com [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.conservatives.com/manifesto2015
THE LABOUR PARTY EUROPEAN MANIFESTO [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/wp-content/uploads/2015/09/LABOUR_PARTY_euro_manifesto-2014.pdf
The Labour Party Manifesto 2010 [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.cpa.org.uk/cpa_documents/TheLabourPartyManifesto-2010.pdf
The Labour Party Manifesto 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/wp-content/uploads/2015/08/BritainCanBeBetter-TheLabourPartyManifesto2015.pdf
The Liberal Democrat manifesto for the 2014 European Parliament elections [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/libdems/pages/5056/attachments/original/1398775863/UK_LibDem_2014_Euromanifesto_Clear_Print.pdf?1398775863
UKIP MANIFESTO 2014 [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/wp-content/uploads/2015/09/UKIP-2014-EuroManifesto.pdf
UKIP MANIFESTO 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf
UKIP Manifesto April 2010 [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/wp-content/uploads/2015/09/UKIPManifesto2010.pdf

Literatura – odborné knihy a články:
ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco a Mercedes GUINEA LLORENTE. Renegotiation by the United Kingdom of its Constitutional Relationship with the European Union: Issues Related to Sovereignty. European Parliament Think Tank [online]. 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
BALE, Tim. Putting it Right? The Labour Party's Big Shift on Immigration Since 2010. Political Quarterly [online]. 2014, 85(3), 296-303 [cit. 2019-05-08].
DEACON, David a Dominic WRING. The UK Independence Party, populism and the British news media: Competition, collaboration or containment?. European Journal of Communication [online]. 2016, 31(2), 169-184 [cit. 2019-05-08].
DINAN, Desmond, Neill NUGENT a William E PATERSON. The European Union in crisis. London: Palgrave, Macmillan Education, 2017. The European Union series.
EATOCK, David a Eva-Maria Alexandrova POPTCHEVA. The UK’s ‘new settlement‘ in the European Union: Renegotiation and referendum. European Parliament Think Tank [online]. 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/577983/EPRS_IDA(2016)577983_EN.pdf
ENTMAN, Robert M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication [online]. 1993, 43(4), 51–58. ISSN 0021-9916, 1460-2466 [cit. 2019-05-08].
GARNETT, Mark a Philip LYNCH. Exploring British politics. Fourth edition. New York: Routledge, 2016.
GEDDES, Andrew. Britain and the European Union. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. The European union series.
GOWLAND, David. Britain and the European Union. London: and New York, 2017.
MAURITS VAN DER VEEN, A. The purpose of the European Union: Framing European integration. In: The political economy of European integration: theory and analysis. London ; New York: Routledge, 2005.
MILTON, Thomas. Renegotiating the European Union's free movement and social security coordination policies: Britain's approaches and interests. Australian & New Zealand Journal of European Studies [online]. 2018, 10(2), 2-16 [cit. 2019-23-03].
MORRIS, Marley. Unlocking the EU Free Movement Debate. IPPR [online]. 2015 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.ippr.org/files/publications/pdf/unlocking-free-movement_Dec2015.pdf?noredirect=1
PIKNA, Bohumil. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). Praha: Linde, 2010. Vysokoškolské právnické učebnice.
PORTES, Jonathan. Migrants, benefits and the UK’s renegotiation: questions and answers. The UK in a Changing Europe [online]. 10. 11. 2015 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: http://ukandeu.ac.uk/migrants-benefits-and-the-uks-renegotiation-questions-and-answers/
THIELEMANN, E. a D. SCHADE. Buying into Myths: Free Movement of People and Immigration. Political Quarterly [online]. 2016, 87(2), 139 – 147.
TILFORD, Simon. Britain, Immigration and Brexit. Centre for European Reform [online]. 30. 11. 2015 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.cer.eu/publications/archive/bulletin-article/2015/britain-immigration-and-brexit
VASILOPOULOU, Sofia. Mixed feelings: Britons‘ conflicted attitudes to the EU before the referendum. policy-network.net [online]. 7. 9. 2015 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://policynetwork.org/publications/papers/mixed-feelings-britains-conflicted-attitudes-to-the-eu-before-the-referendum/
VASILOPOULOU, Sofia. UK Euroscepticism and the Brexit Referendum. Political Quarterly [online]. 2016, 87(2), 219 - 227 [cit. 2019-05-07].

Elektronické zdroje:
Cameron announces tough measures to discourage immigrants. euractiv.com [online]. 26. 3. 2013 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/cameron-announces-tough-measures-to-discourage-immigrants/
Election 2015: Labour pledges prompt immigration action. BBC News [online]. 28. 4. 2015 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/election-2015-32490861
EMERSON, Michael, 2015. What the British government should conclude from its own researches on the EU. euractiv.com [online]. 2. 4. 2015 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/uk-europe/opinion/what-the-british-government-should-conclude-from-its-own-researches-on-the-eu/
EU reform deal: What Cameron wanted and what he got. bbc.co.uk [online]. 20. 2. 2016 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-35622105
Farage: I spent 20 years having a job. BBC News [online]. 7. 1. 2013 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-20935486/ukip-leader-nigel-farage-on-hs2-romania-and-bulgaria
General Election 2010: Gordon Brown warns against immigration „scaremongering". The Telegraph [online]. 31. 3. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/7541042/General-Election-2010-Gordon-Brown-warns-against-immigration-scaremongering.html
HAMMOND, Andrew. Breaking Europe. Foreign Affairs [online]. 22. 2. 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2016-02-22/breaking-europe
CHORLEY, Matt. British families will „lose out" from influx of cheap labour from Romania and Bulgaria, Miliband admits in call to close low wages loophole. Mail Online [online]. 5. 1. 2014 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2534072/British-families-lose-influx-cheap-labour-Romania-Bulgaria-Miliband-admits-call-close-low-wages-loophole.html
Migration and Brexit. The Migration Observatory [online]. [cit. 2019-23-03]. Dostupné z: https://migrationobservatory.ox.ac.uk/projects/migration-and-brexit/
MILIBAND, Ed. We’ll close this unfair low-wage loophole. The Independent [online]. 5. 1. 2014 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/voices/comment/well-close-this-unfair-low-wage-loophole-9039081.html
Nigel Farage keynote speech, UKIP 2014 spring conference (28Feb14) [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=A6JgyJp_QJw
Nigel Farage Speech on Immigration, 4th March 2015 [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=OSB0JoMO0S4
Review of the balance of competences. GOV.UK [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.gov.uk/guidance/review-of-the-balance-of-competences
UKIP Lord Pearson - Pre General Election Speech 2010 - Part 1 of 2 [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=hks2SbiVlzE
Where we come from. Liberal Democrats [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.libdems.org.uk/history
YouGov Survey Results. YouGov [online]. 2015 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/cp262wkexb/November_Eurotrack_Website.pdf
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem postojů čtyř hlavních britských politických stran, jmenovitě Konzervativní, Labouristickou a Liberálně demokratickou stranou a Stranou nezávislosti Spojeného království, vůči otázce volného pohybu osob mezi lety 2010 a 2016. Práce si klade za cíl analyzovat na základě zvolených dokumentů, většinou se jedná o volební programy či projevy čelních představitelů stran, jak a proč se v daném období změnil postoj jednotlivých politických stran vůči volnému pohybu osob v rámci Evropské unie, a jak se lišily postoje napříč stranami. Analyzovány jsou většinou dva dokumenty pro každý předem určený milník časového období mezi lety 2010 až 2016. Těmito milníky jsou všeobecné volby v letech 2010 a 2015, konec přechodného období pro Bulharsko a Rumunsko na přelomu let 2013 a 2014 a volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Pro zjištění případného posunu v postoji jednotlivých politických stran vůči otázce volného pohybu osob jsou daná vyjádření charakterizována na šestistupňové škále negativní až pozitivní, přičemž šestým stupněm je nezmiňuje se. Dále je v jednotlivých časových milnících určena prominentnost daného tématu, určující jak důležitou roli otázka volného pohybu osob v daném vyjádření hrála. Práce dále srovnává přístupy k problematice volného pohybu osob napříč zvolenými politickými stranami, k čemuž dochází na základě identifikace dominantních tematických rámců jejich vyjádření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis is concerning with the evolution of stances of four main British political parties, namely the Conservative Party, Labour Party, Liberal Democrats, and the United Kingdom Independence Party, towards the issue of free movement of people between the years 2010 and 2016. The thesis aims to analyse on the basis of chosen documents, mainly manifestos or speeches of the parties’ leaders, how and why did the stance of each political party towards the freedom of movement changed over the chosen period and how the stances differed among the parties. Mostly two documents are analysed for every chosen milestone of the time period between the years 2010 and 2016. These milestones are general elections in the years 2010 and 2015, the end of the transitional period for Bulgaria and Romania at the turn of the year 2014 and the European Parliament elections in the year 2014. For showing a possible shift in the stances of individual parties towards the issue of free movement of people are their statements characterised on a six-level scale negative to positive, whereas the sixth level means the issue was not mentioned in the statement. Apart from that also the level of prominence of the issue of freedom of movement is characterised at each milestone, showing how important a role this issue played in the parties’ statement. The thesis then compares the attitudes among the chosen political parties based on the identified dominant thematic frames of their statements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK