Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Sebereflexe práce učitele a její využití v pohospitačním rozhovoru
Název práce v češtině: Sebereflexe práce učitele a její využití v pohospitačním rozhovoru
Název v anglickém jazyce: Self-reflection of the teacher's work and its use in the post-inspection interview
Klíčová slova: hospitace, profesní rozvoj, zpětná vazba, sebereflexe
Klíčová slova anglicky: Post-inspection interview, Professional development, Feedback, Self-reflection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2017
Datum zadání: 20.10.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. Učitel Příprava na profesi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2863-6
HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1
LHOTKOVÁ, I., ŠTÝDROVÁ, I., TURECKIOVÁ, M. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2013. 98 s. ISBN 978-80-7478-349-4
PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace, jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 160 s. ISBN 978-80-247-5515-1
TROJAN, V. Pedagoigický proces a jeho řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2014. 92 s. ISBN 978-80-7478-539-9
TROJANOVÁ, I. Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál, 2014. 176 s. ISBN 978-80-262-0591-3
TROJANOVÁ, I. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 120 s. ISBN 978-80-7478-656-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK