Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Arnošt z Pardubic - život a dílo
Název práce v češtině: Arnošt z Pardubic - život a dílo
Název v anglickém jazyce: Ernest of Pardubice - Life and Work
Klíčová slova: Arnošt z Pardubic, Karel IV., České království, středověk, církev, pražské biskupství, pražské arcibiskupství, reformní činnost, sociální činnost, Jan Lucemburský
Klíčová slova anglicky: Ernest of Pardubice, Charles IV., Czech Kingdom, Middle Ages, the Church, Prague bishopric, Prague archbishopric, reform work, social work, John of Luxembourg
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2018
Datum zadání: 21.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2018
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě literatury i edice pramenů studentka vypracuje svou práci.
Seznam odborné literatury
HASENBURKA, Vilém z. Život ctihodného Arnošta, prvního arcibiskupa kostela Pražského. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994. ISBN 80-85795-12-4.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Arnošt z Pardubic: arcibiskup, zakladatel, rádce. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-911-9.
CHALOUPECKÝ, Václav. Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský (1346–1364). Praha: Společnost přátel starožitností, 1946.
POLC, Jaroslav. Ernst von Pardubitz, in: Ferdinand Seibt (Hg.), Lebensbilder zur Geschichte der böhmishen Länder, Bd. 3: Karl IV. und sein Kreis, München/Wien, Collegium Carolinum, 1978, s. 25-42.
VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Arnošt z Pardubic a jeho doba. Praha: Vyšehrad, 1947.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK