Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seniorská problematika ve speciální pedagogice
Název práce v češtině: Seniorská problematika ve speciální pedagogice
Název v anglickém jazyce: Care of senior in special education
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2006
Datum zadání: 22.01.2006
Datum a čas obhajoby: 23.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK