Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Komparace motivace a průběhu kolaborace v Litvě a Lotyšsku
Název práce v češtině: Komparace motivace a průběhu kolaborace v Litvě a Lotyšsku
Název v anglickém jazyce: Comparison of Motivation and the Course of Collaboration in Lithuania and Latvia
Klíčová slova: kolaborace, Lotyšsko, Litva, nacistická okupace, holocaust, Židé
Klíčová slova anglicky: collaboration, Latvia, Lithuania, Nazi occupation, holocaust, Jews
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2018
Datum zadání: 20.06.2018
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK