Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manželské majetkové právo
Název práce v češtině: Manželské majetkové právo
Název v anglickém jazyce: Law regulating property of spouses
Klíčová slova: manželské majetkové právo, společné jmění manželů, úprava manželských majetkových poměrů, předmanželská / manželská smlouva, vypořádání společného jmění manželů
Klíčová slova anglicky: marital property law / law regulating property of spouses, community property, modification of community property, prenuptial / postnuptial agreement - division of community property
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2018
Datum zadání: 20.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
  JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK