Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií
Název práce v češtině: Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií
Název v anglickém jazyce: Does plant's life history determine its pollinator spectrum?
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Zkoumání role opylovačů v životní strategii rostliny se obvykle soustředí na konkrétní systém jedné nebo několika rostlin a několika opylovačů. Na jednu stranu podobných dílčích studií dnes již existuje relativně dost, ale na druhou stranu skoro nic není známo o tom, do jaké míry životní strategie rostliny (generační doba, klonalita, schopnost kompetice, alokace energie do rozmnožování atd.) předurčuje rostlinu k určitému spektru opylovačů, protože nikdo zatím nezkusil dát tyto isolované případové studie dohromady.
Cílem této práce by proto bylo pokusit se hledat obecné zákonitosti mezi vlastnostmi rostliny (vzhledovými na straně jedné a demografickými na druhé) a vlastnostmi jejího spektra opylovačů (generalisovanost/specialisovanost, dominantní funkční skupiny, efektivita opylení, vzdálenosti, na něž se šíří pyl...). V rámci bakalářské práce by se jednalo o klasickou rešerši, přičemž ta by měla ideálně vytipovat i dílčí oblasti (např. druhy rostlin určitých vlastností), kde máme nedostatek poznatků a které by pak byly zaplněny sběrem dat v terénu v rámci DP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK