Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Can Bitcoin serve as an inflation hedge in the USA, Euro area, and Czech markets?
Název práce v češtině: Může Bitcoin sloužit jako inflační páka v USA, Eurozóně a ČR?
Název v anglickém jazyce: Can Bitcoin serve as an inflation hedge in the USA, Euro area, and Czech markets?
Klíčová slova: Cryptocurrency, Bitcoin, gold, inflation, inflation hedge, Fisher coefficient, VAR model
Klíčová slova anglicky: Cryptocurrency, Bitcoin, gold, inflation, inflation hedge, Fisher coefficient, VAR model
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2018
Datum zadání: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 25.01.2023 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2023
Oponenti: Mgr. Ing. Tomáš Šestořád
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bibliography:
Boudoukh, J. and Richardson, M. (1993) “Stock returns and inflation: A long-horizon perspective,” The American Economic Review, 83(5), pp. 1346–1355. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdfplus/2117566.pdf.

Choi, S. and Shin, J. (2022) “Bitcoin: An inflation hedge but not a safe haven,” Finance Research Letters, 46, p. 102379. Available at: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102379.

Fama, E.F. and Schwert, G.W. (1977) “Asset returns and inflation,” Journal of Financial Economics, 5(2), pp. 115–146. Available at: https://doi.org/10.1016/0304-405x(77)90014-9.

Fisher, I. (1930) The Theory of Interest as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It. Augustusm Kelly Publishers.

Matkovskyy, R. and Jalan, A. (2021) “Can Bitcoin Be an Inflation Hedge? Evidence from a Quantile-on- Quantile Model,” Revue ´ Economique, Vol. 72(5), pp. 785–797. Available at: https://doi.org/10.3917/reco.pr2.0173.


Předběžná náplň práce
Research question and motivation

Can Bitcoin serve as an inflation hedge asset in the US, Euro Area, and Czech markets?

Contribution

The contribution of this thesis is to find out whether Bitcoin has inflation hedging characteristics for the specified markets (US, Euro Area, and Czech Republic) as cryptocurrencies have not been studied extensively.

Methodology

Fisher coefficient estimation, hedging demand, Vector Autoregression model.

Outline

Based on the proposed methodology, relevant data will be collected and used for testing and analyzing Bitcoin as an inflation hedge asset.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK