Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Problematika těhotných žen a matek užívajících návykové látky a výchovně-léčebné přístupy k této skupině
Název práce v češtině: Problematika těhotných žen a matek užívajících návykové látky a výchovně-léčebné přístupy k této skupině
Název v anglickém jazyce: Issue of Pregnant Women and Mothers using Habit-Forming Substances and Instructional and Medical Help for this Group
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2006
Datum zadání: 01.02.2006
Datum a čas obhajoby: 23.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK