Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístupy předních českých on-line zpravodajských médií k monetizaci obsahu
Název práce v češtině: Přístupy předních českých on-line zpravodajských médií k monetizaci obsahu
Název v anglickém jazyce: The Approaches of Leading Czech News Media to Content Monetization
Klíčová slova: Online vydavatelé, mediální sítě, monetizace obsahu, publika, Seznam.cz, Mafra
Klíčová slova anglicky: Online publishers, media networks, content monetization, audiences, Seznam.cz, Mafra
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Miessler
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2018
Datum zadání: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Oponenti: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
JONES, Janet. Digital journalism / Janet Jones. 2012. ISBN 9781412920827.

PETERS, Chris a Marcel BROERSMA. Rethinking journalism again: societal role and public relevance in a digital age. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-86086-5.

ARRESE, Angel. From Gratis to Paywalls: A brief history of a retro-innovation in the press's business. JOURNALISM STUDIES[online]. 2016, 17(8), 1051-1067 [cit. 2018-05-24]. ISSN 1461670X.

MARTA-LAZO, C., A. SEGURA-ANAYA a N. MARTÍNEZ-OLIVÁN. Key variables in willingness to pay for online news content: The professionals’ perspective. Revista Latina de Comunicacion Social [online]. 2017, 72, 165 - 185 [cit. 2018-05-24]. DOI: 10.4185/RLCS-2017-1159. ISSN 11385820.

DEMPSTER, Craig a John LEE. The rise of the platform marketer: performance marketing with Google, Facebook, and Twitter, plus the latest high-growth digital advertising platforms / Craig Dempster and John Lee. 2015. ISBN 9781119059721 """""

McCHESNEY, Robert. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 589 s. ISBN: 978-1-58367-161-0.

BOURDIEU, Pierre. O televizi. V nakladatelství Doplněk 1. vydání. Brno: Doplněk, 2002. Edice světových autorů. ISBN 80-7239-122-4.

BENSON, Rodney a Erik NEVEU. Bourdieu and the Journalistic Field. Polity, 2005. ISBN 9780745633879.

RAGIN, Charles C. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of California Press, 2014. ISBN 978-0-520-28003-8.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je analyzovat a srovnat přístupy předních českých online zpravodajských vydavatelů k monetizaci obsahu, a to zejména s důrazem na nepřímé zpoplatnění formou inzertního modelu, které je jejich hlavním zdrojem příjmů. Analyzovány budou nejen body strategického postoje k monetizaci obecně, ale i specifika inzertního modelu ve společnosti, stejně jako přístup společností k současným fenoménům z prostředí online vydavatelství a monetizace obsahu. Zvolenými společnostmi jsou Seznam.cz – největší subjekt na českém vydavatelském trhu z pohledu návštěvnosti a zásahu a Mafra – jeho tržní následovník na druhé pozici.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to analyse and compare approaches of leading Czech online news media companies to a content monetization with a strong focus on their applications of an advertising based monetization model, which is in the both cases the main source of their online revenue. First of all, the thesis tends to describe and compare points of strategic attitude of companies to monetization in general, then it presents specifics of the advertising model in selected companies, as well as their approach to current phenomena from the environment of online publishing and online advertising. The selected companies are Seznam.cz – the largest Czech online company in terms of reach and number of visitors, the 2nd company is then Mafra which takes 2nd place in the same terms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK