Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny nizozemského populismu
Název práce v češtině: Proměny nizozemského populismu
Název v anglickém jazyce: Transformations of Dutch Populism
Klíčová slova: Populismus, Nizozemsko, Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet
Klíčová slova anglicky: Populism, Netherlands, Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2018
Datum zadání: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: Janusz Salamon, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Výzkumná otázka práce zní „Jak se od počátku milénia do současnosti proměnil nizozemský populismus a jeho aktéři?“. Klíčovým pojmem práce je pak „proměna nizozemského populismu“, tedy vývoj a proměna názorů, volebních strategií a podobných aspektů obou aktérů. Výzkumná otázka bude zkoumána kvalitativní metodou, konkrétně bude práce komparativní případovou studií.
Práce bude skrze hlavní představitele nizozemského populismu, jako je například Geert Wilders sledovat, co se ohledně nizozemského populismu změnilo a dále bude zkoumat příčiny a důvody těchto změn. Na konci se práce zaměří také na současný stav nizozemské politiky (především tedy co se populismu týče). Samotný populismus bude zkoumán především z pohledu komunikační strategie, práce se tedy zaměří na jednání obou dvou aktérů a na jejich vztah k elitám a také k lidu.
Seznam odborné literatury
1.VAN NISPEN, Frank, SCHOLTEN, Peter. Policy analysis in the Netherlands. Bristol, Policy Press. 2014. ISBN 144731333X
2.WODAK, Ruth. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. SAGE, 2015. ISBN 1473914175
3.MUDDE, Cas. Fighting the system? Populist radical right parties and party system change. Party politics. 2014, Vol. 20(2) 217–226. DOI: 10.1177/1354068813519968.
4.MUDDE, Cas, ROVIRA KALTWASSER, Cristobál. Populism: A very short introduction. Oxford University Press, 2017. ISBN 0190234873
5.MUDDE, Cas. On extremism and democracy in the Netherlands. Routledge, 2016. ISBN 1317222229
6. MILZA, Pierre. Evropa v černých košilích. Themis, 2005. ISBN 978-80-7312-044-3
7. ROODUIJN, Matthijs, PAUWELS, Teun. Measuring Populism: Comparing Two Methods of Content Analysis, West European Politics, 34:6, 1272-1283, DOI: 10.1080/01402382.2011.616665
8. ODMALM, Pontus, HEPBURN, Eve. The European Mainstream and the Populist Radical Right. Routledge, 2017. ISBN 1857438310
9. SPRUYT, Bram, KEPPENS, Gil, VAN DROOGENBROECK, Filip. Who Supports Populism and What Attracts People to It? Political Research Quarterly. Vol. 69, No. 2 (JUNE 2016), pp. 335-346. ISSN 10659129
10. VAN DER PAS, Daphne, DE VRIES, Catherine, VAN DER BRUG, Wouter. A leader without a party:Exploring the relationship between Geert Wilders' leadership performance in the media and his electoral success. Party Politics, 2011. Volume: 19 issue: 3, page(s): 458-476.
Předběžná náplň práce
Práce bude zkoumat vývoj nizozemského populismu, který bude demonstrovaný na jeho představitelích, především na Pimu Fortuynovi, Geertu Wildersovi a Thierry Baudetovi. Výzkum bude koncipován zhruba od roku 2002, kdy byl Pim Fortuyn zavražděn a jeho politická strana List Pim Fortuyn a pár týdnů později nebývale uspěla v parlamentních volbách.
Hlavním výzkumným cílem práce je zjistit, jak se proměňovaly názory těchto politických aktérů, poté provést jejich porovnání a z toho vyvodit výsledky, jak se populismus v Nizozemsku vyvíjí, jakým tématům se jeho aktéři věnují a jak je prezentují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will examine the development of Dutch populism, which will be demonstrated by its representatives, especially Pim Fortuyn, Geert Wilders and Thierry Baudet. The research will be conceived roughly since 2002 when Pim Fortuyn was murdered and his political party, List Pim Fortuyn, a few weeks later succeeded in the parliamentary elections.
The main research aim of this thesis is to find out how the views of these political actors have changed, then compare them and draw conclusions on how populism is evolving in the Netherlands, what topics the actors are doing and how they present them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK