Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Televizní debaty před druhým kolem prezidentské volby a jejich vliv na rozhodování voličů
Název práce v češtině: Televizní debaty před druhým kolem prezidentské volby a jejich vliv na rozhodování voličů
Název v anglickém jazyce: Television debates before the second round of the presidential election and their influence on voter decision - making
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2018
Datum zadání: 14.06.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK