Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Labouristická strana a proměna Britské zahraniční politiky na počátku studené války
Název práce v češtině: Labouristická strana a proměna Britské zahraniční politiky na počátku studené války
Název v anglickém jazyce: The Labour Party and the Transformation of the British Foreign Policy at the Beginning of the Cold War
Klíčová slova: Labouristická strana; studená válka; Velká Británie, zahraniční politika
Klíčová slova anglicky: Labour Party; Cold War; Great Britain; Foreign Policy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2018
Datum zadání: 12.06.2018
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3019, Jinonice - místn. č. 3019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Druhá světová válka totiž naprosto změnila pozice imperiálních velmocí - Velké Británie a Francie. Do mezinárodní politiky začaly mnohem více zasahovat nové supervelmoci, tedy Spojené státy americké a Sovětský svaz. Otázkou je, jak se k tomuto vývoji stavěla Velká Británie. Kromě toho v této bakalářské práci půjde o srovnání zahraniční politiky Velké Británie před nástupem Labour Party k moci s politikou, kterou prosazovala a utvářela Labour Party v období od roku 1945 do 1951. Cílem této komparace je zjistit, jestli se vůbec proměnila zahraniční politika Británie oproti létům předchozím. Dále zde bude analýza toho, jak se Velká Británie vymezovala právě vůči novým supervelmocím a jak viděla samu sebe v kontextu zahraniční politiky. Zajímavou otázkou bude, zda a případně jak ovlivňovala vnitřní politika labouristů politiku zahraniční.
Seznam odborné literatury
ADDISON, Paul. The Road to 1945: British Politics And The Second World War. Jonathan Cape, 1975.
BARTLETT, C.J. British Foreign Policy in the Twentieth Century (British History in Perspective). 1989. ISBN: 978-0333438510.
CALLAGHAN, John. The Labour Party and foreign policy: a history. London, Routlege, 2007.
CORRELLI, Barnett. The Lost Victory: British Dreams, British Realities 1945-1950. Pan Books Ltd, 2001.
MILIBA, Ralph. Parlimentary Socialism. A Study in the Politics of Labour. The Merlin Press Ltd, 1972.
MORGAN, O. Kenneth. Labour in Power 1945-1951. Oxford Press, 1985.
SAVILLE, John. The Politics of Continuity: British Foreign Policy and the Labour Government, 1945-6. 1993.
TIRATSOO, Nick. From Blitz to Blair: a new history of Britain since 1939. London, Phoenix, 1997.
TOMLINSON, Jim. Damocratic Socialism and Economic Policy: The Attlee Years, 1945-1951. Cambridge University Press, 2002.
YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair. Overlook Books, 1999.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Vymezení zkoumaného období 1945-1951
3. Faktory ovlivňující zahraniční politiku
4. Interpretace zahraniční politiky Velké Británie před rokem 1945
5. Interpretace zahraniční politiky Velké Británie v letech 1945-1951
6. Komparace
7. Shrnutí
8. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK