Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní klaun a pacienti v adolescentním věku
Název práce v češtině: Zdravotní klaun a pacienti v adolescentním věku
Název v anglickém jazyce: Hospital clown and patients in adolescent age
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Sedlářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2018
Datum zadání: 09.05.2019
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: MgA. Lukáš Houdek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Každý věk dětství a dospívání je něčím specifický a Zdravotní klauni přistupují ke každé věkové skupině pacientů v souladu s jejími potřebami. Autor/ka na základě vlastního pozorování a studia materiálů popíše, jak Zdravotní klauni pracují s dospívajícími a jak je tato věková skupina vnímá.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK