Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Assessment of a Potential Reform of Parental Allowance System in the Czech Republic
Název práce v češtině: Vyhodnocení potenciální reformy systému rodičovského příspěvku v České republice
Název v anglickém jazyce: Assessment of a Potential Reform of Parental Allowance System in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2018
Datum zadání: 11.06.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Dominika Špolcová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BIČÁKOVÁ, Alena a Klára KALÍŠKOVÁ. Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na trhu práce. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2015.
BÜNNING, Mareike. What Happens after the ‘Daddy Months’? Fathers’ Involvement in Paid Work, Childcare, and Housework after Taking Parental Leave in Germany. European Sociological Review, Volume 31, Issue 6, 1 December 2015.
s. 738–748
PYTLIKOVÁ, Mariola. Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2015.
KUCHAŘOVÁ, Věra a Kristýna PEYCHLOVÁ. Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou. Praha: VÚPSV v.v.i, 2015.
ALBRECHT, James, SKOGMAN THOURSIE, Peter a Susan VROMAN. Parental leave and the glass ceiling in Sweden. Working Paper Series. 2015.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research question and motivation
Years spent at home are a crucial factor in analysing the pay gap and gender inequality in general. We have seen successful attempts to encourage men to take part in parental leave by introducing weeks of parental leave reserved for fathers, or by offering extra benefits conditioned by fathers’ involvement.

My research question would be an ex ante analysis of introducing such policies in the Czech Republic. I would like to analyse its possible effects on women unemployment, salaries. A study by Alena Bičáková and Klára Kalíšková called: “From maternity to unemployment: Position of women with small children in the labour market” suggests that at 3 years of age of the child, up to 60 % of women returning to the labour market are unemployed. This striking percentage is one of my motives for studying the possibilities of increasing fathers’ involvement in parental leave. Fathers usually remain at work also because of their higher wage, assuming there is a general pay gap between men and women. This gap has got to further deepen after women spend months at home with children with no progress in work skills, often actually deterioration. Splitting the parental leave between both parents might improve the overall loss of a household’s income.
Contribution
Many studies have dealt with the situation in the Czech Republic regarding the parental leave system or gender inequality. The role of fathers has been explored in detail, too. My thesis will seek to analyse one of the steps trying to improve the situation. Using studies from abroad where such policies have been implemented, I will compare the conditions before implementation and estimate the effects here taking into account specificities of the Czech Republic.
Methodology
Method of the analysis would comprise of combining different data sets and their summaries. I plan to use data from the Labour Force Survey conducted by the European Union and of course its Czech counterpart Výběrové šetření pracovních sil. I would also like to use the detailed data from Forsakringskassan, the Swedish social insurance agency to trace the changing shares of men taking parental leave and its various effects, and also the “Scientific Use Files” by The Research Data Centre of the German Federal Employment Agency. For the same purpose I would use the statistics of Ministry of Labour and Social Affairs in the Czech Republic. To analyse the situation on a broader scale I will use the OECD Family Database.


Outline
• Abstract
• Introduction
o parental leave system in the Czech Republic
o reforms of the parental system towards greater participation of fathers in the world
• Literature overview and summary of key findings
• Comparative ex ante analysis of policies encouraging fathers’ involvement
o “Daddy months”
o Financial reward for participation of both parents
• Summary
• List of references
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK