Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A odsuzuje se k...: Osobní strategie návratu politických vězňů do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody v podmínkách společenského a legislativního uspořádání 50. a 60. let 20. století.
Název práce v češtině: A odsuzuje se k...: Osobní strategie návratu politických vězňů do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody v podmínkách společenského a legislativního uspořádání 50. a 60. let 20. století.
Název v anglickém jazyce: And is sentenced to...: Personal strategies of political prisoners for returning to society after termination of imprisonment in terms of social and legislative organization of 1950s and 1960s.
Klíčová slova: Orální historie, političtí vězni 50. let, emigrace, rehabilitace, životní strategie.
Klíčová slova anglicky: Oral History, Political Prisoners of 1950s, Emigration, Rehabilitations, Life strategy.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2018
Datum zadání: 11.06.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je nalézt strategie, pomocí kterých se političtí vězni rozhodli či pokoušeli opětovně začlenit do společnosti a její každodennosti, jak z hlediska společenských struktur, tak z hlediska osobního vyrovnávání se s reakcí na jejich výkon trestu odnětí svobody ze strany ostatních členů společnosti. V rámci práce budou využity vzpomínky samotných politických vězňů a jejich rodinných příslušníků a ty budou dále porovnávány s možnostmi začlenění se do společnosti deklarovanými soudobým legislativním rámcem, vč. následných politických snah o vyrovnávání se s problematikou politických procesů formou rehabilitací pro-váděných v 60. letech 20. století.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK