Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní interview
Název práce v češtině: Kognitivní interview
Název v anglickém jazyce: Cognitive interview
Klíčová slova: Kognitivní interview|výslechová metoda|svědecká výpověď
Klíčová slova anglicky: The cognitive interview|interrogation method|eyewitness testimony
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2018
Datum zadání: 07.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Kostelníková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat tématu kognitivního interview jakožto specifickému prostředku podpory v rámci trestního řízení. Cílem bude shrnout základní poznatky o této výslechové metodě.
Literárně přehledová část se bude zabývat především charakteristikou základních principů kognitivního interview, vysvětlením jeho jednotlivých technik a popisem jeho konkrétního průběhu. Zaměří se také na využití tohoto postupu v zahraničí a možnosti aplikace u nás. Součástí práce bude také přehled silných a slabých stránek kognitivního interview vzhledem k ostatním výslechovým technikám.
Práce bude doplněna návrhem výzkumu, který bude vycházet z teoretických poznatků uvedených v první části práce. Návrh bude zacílen na srovnání tohoto výslechového postupu s jinými běžně využívanými výslechovými metodami v České republice, a to především z hlediska kvantity a kvality získaných informací.
Seznam odborné literatury
Dando, C., Wilcock R. & Milne R. (2009). The Cognitive Interview: novice police officers' witness/victim interviewing practices. Psychology, Crime & Law, 15(8), 679-696.

Geiselman, R. E. & Fisher, R. P. (1992). Memory-Enhancing techniques for investigative interviewing: the cognitive interview. Springfield: Charles C Thomas.

Kocsis, R. N. (2009). Applied criminal psychology: a guide to forensic behavioral sciences. Springfield: Charles C Thomas.

Kubík, O. (2017). Investigativná psychológia. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Memon, A., Meissner, C. A., & Fraser, J. (2010). The Cognitive Interview: A meta-analytic review and study space analysis of the past 25 years. Psychology, Public Policy, And Law, 16(4), 340-372.

Milne, R., & Bull, R. (2008). Investigative interviewing: psychology and practice. Chichester: John Wiley &Sons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK