Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reporter gene studies for nanoparticle mediated DNA and siRNA delivery.
Název práce v češtině: Transfekce DNA a siRNA pomocí nanočástic: studium pomocí gene reporter assay.
Název v anglickém jazyce: Reporter gene studies for nanoparticle mediated DNA and siRNA delivery.
Klíčová slova: transfekce, plasmidvá DNA, siRNA, nanočástice
Klíčová slova anglicky: transfection, plasmid DNA, siRNA, nanoparticles
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2018
Datum zadání: 07.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zvládnutí aseptických technik pro práci s buněčnými liniemi.
Samostatné vyhodnocení dat včetně grafického a statistického zpracování.
Vypracování rešerše literatury vztahující se k tématu, diskuse výsledků práce.
Seznam odborné literatury
Jin L., et al. Current progress in gene delivery technology based on chemical methods and nano-carriers. Theranostics, 2014, 4(3):240-255.
Scholz C., Wagner E. Therapeutic plasmid DNA versus siRNA delivery: Common and different tasks for synthetic carriers. Journal of controlled release, 2012, 161: 554-565.
Kesharwani P. et al. A review of nanocarriers for the delivery of small interfering RNA. Biomaterials, 2012, 33: 7138-7150.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK