Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv rozcvičení na výkon fotbalistů
Název práce v češtině: Vliv rozcvičení na výkon fotbalistů
Název v anglickém jazyce: Effect of warm-up on performance of football players
Klíčová slova: rozcvičení, explozivní síla, akcelerace, agility, fotbal, opakovaný test
Klíčová slova anglicky: warm-up, explosive power, acceleration, agility, football, repetitive testing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2018
Datum zadání: 07.06.2018
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Oponenti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK