Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parkour jako vhodná pohybová aktivita pro děti ve věku 6-11 let
Název práce v češtině: Parkour jako vhodná pohybová aktivita pro děti ve věku 6-11 let
Název v anglickém jazyce: Parkour as a suitable physical activity for children aged 6-11 years
Klíčová slova: trénink, sportování dětí, nedostatek pohybu
Klíčová slova anglicky: training, children doing sports, lack of physical activity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2018
Datum zadání: 07.06.2018
Datum a čas obhajoby: 07.05.2019 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2019
Oponenti: Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK