Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Total Knee Replacement
Název práce v češtině: Totální endoprotéza kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Total Knee Replacement
Klíčová slova: anatomy of knee, osteoarthritis. Total knee replacement, rehabilitation plan
Klíčová slova anglicky: anatomy of knee, osteoarthritis. Total knee replacement, rehabilitation plan
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Kučerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2018
Datum zadání: 07.06.2018
Datum a čas obhajoby: 06.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2019
Oponenti: Bc. Tomáš Modlinger
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK