Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narativní způsoby současných českých debutů
Název práce v češtině: Narativní způsoby současných českých debutů
Název v anglickém jazyce: Narrative Modes in Contemporary Czech Debuts
Klíčová slova: současná česká próza|debuty|literární kritika
Klíčová slova anglicky: contemporary Czech prose|debuts|literary critic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2018
Datum zadání: 06.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat vybranými českými debuty, které byly publikovány v desátých letech tohoto století a jejichž autoři se narodili koncem let sedmdesátých a v letech osmdesátých. Zkoumání narativních způsobů těchto próz totiž nabídne pohled na rozličné směřování současných českých prozaiků. Jakkoliv stojí vymezení debutanti se svými prvotinami v centru pozornosti, práce bere v potaz i jiné současné české prozaické knihy. Cílem práce je na základě detailní analýzy vybraných titulů postihnout některé tendence v současné české próze.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
Bolavá, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015.
Faulerová, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017.
Hanišová, Viktorie. Anežka. Brno: Host, 2015.
Hořava, Matěj. Pálenka. Brno: Host, 2014.
Kultánová, Zuzana. Augustin Zimmermann. Zlín: Kniha Zlín, 2016.
Liška, Eugen. Stvoření. Brno: Host, 2017.
Táborská, Dita. Malinka. Brno: Host, 2017.
Válová, Vladimíra. Do vnitrozemí. Brno: Host, 2017.
Vybíralová, Sára. Spoušť. Brno: Host, 2015.

Odborná literatura:
Bílek, Petr A., Hrabal, Jiří, Kubíček, Tomáš. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.
Doležel, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003.
Hrabal, Jiří. Fokalizace: Analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin, 2011.
Chatman, Seymour. Příběh a diskurs. Brno: Host, 2008.
Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.
Rimmon-Kenan, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
Stanzel, Franz K. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK